Sony Xperia Z3 - Голям текст

background image

Голям текст

Можете да активирате опцията за голям текст, за да увеличите размера, зададен по подразбиране
на текста, показван от устройството.

Разрешаване или забраняване на Големия текст

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Достъпност.

3

Плъзнете плъзгача до Голям шрифт на текста.