Sony Xperia Z3 - Меню на начален екран за музика

background image

Меню на начален екран за музика

Менюто на началния екран на музика Ви предоставя общ преглед на всички песни във Вашето
устройство. Оттук можете да управлявате Вашите албуми и списъци за изпълнение.

97

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Връщане в началния екран за музика

2

Показване на текущата опашка за възпроизвеждане

3

Преглеждане на всички изпълнители

4

Преглеждане на всички албуми

5

Преглеждане на всички песни

6

Преглеждане на Вашата музикална библиотека и филтриране по изпълнител, албум или име на песен.

7

Преглеждане на всички списъци за изпълнение

8

Възпроизвеждане на споделена музика на друго устройство

9

Преглеждане на всички файлове в приложението Podcast, за които сте абонирани или сте изтеглили

10

Отваряне на менюто с настройки на приложението за музика

11

Отваряне на помощното меню за приложението „Музика“

Отваряне на менюто на началния екран на приложението „Музика“

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Плъзнете левия край на този екран надясно.

Връщане към началния екран на „Музика“

Докато менюто на началния екран на „Музика“ е отворено, натиснете Начало.

Докато менюто на началния екран на „Музика“ е отворено, натиснете екрана вдясно от
менюто.

Изтриване на песен

1

От менюто на началния екран на приложението „Музика“ намерете песента, която искате
да изтриете.

2

Докоснете и задръжте заглавието на песента, след което натиснете Изтрий в появилия
се списък.

3

За потвърждение натиснете отново Изтрий.