Sony Xperia Z3 - Pomozite nam da poboljšamo softver

background image

Pomozite nam da poboljšamo softver

Sa svog uređaja možete dozvoliti slanje podataka o korištenju, tako da kompanija Sony

Mobile može anonimno primati izvještaje o greškama i statističke podatke koji pomažu u

poboljšanju našeg softvera. Prikupljene informacije ne sadrže lične podatke.

Dozvoljavanje slanja podataka o korištenju

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Postavke informacija o korištenju.

3

Označite okvir za izbor

Poslati info. o korištenju ako već nije označen.

4

Kucnite

Pristajem.

146

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.