Sony Xperia Z3 - bežična tehnologija Bluetooth®

background image

bežična tehnologija Bluetooth®

Bluetooth® funkciju koristite za slanje datoteka na druge Bluetooth® kompatibilne

uređaje ili za povezivanje na pribor za telefoniranje bez korištenja ruku. Bluetooth® veze

imaju bolji učinak unutar raspona od 10 metara (33 stope), bez čvrstih predmeta između

uređaja. U pojedinim slučajevima potrebno je da svoj uređaj ručno uparite s drugim

Bluetooth® uređajima.

Interoperabilnost i kompatibilnost među Bluetooth® uređajima može varirati.

Ako koristite uređaj s više korisnika, svaki korisnik može mijenjati postavke za Bluetooth®, a

izvršene promjene utiču na sve korisnike.

Uključivanje funkcije Bluetooth

®

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

3

Kucnite prekidač za uključivanje/isključivanje pored oznake

Bluetooth kako bi se

uključila funkcija Bluetooth

®

. Vaš uređaj je sada vidljiv obližnjim uređajima i prikazat

će se spisak dostupnih Bluetooth

®

uređaja.

Davanje imena uređaju

Svom uređaju možete dati ime. To ime se prikazuje drugim uređajima nakon što uključite
Bluetooth

®

funkciju i nakon što se uređaj postavi kao vidljiv.

Dodjeljivanje imena uređaju

1

Provjerite je li funkcija Bluetooth

®

uključena.

2

Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

4

Kucnite >

Preimenuj ovaj uređaj.

5

Unesite ime za svoj uređaj.

6

Kucnite

Promijeni ime.

Uparivanje s drugim Bluetooth

®

uređajem

Kada uparite svoj uređaj s drugim uređajem, možete, na primjer, povezati uređaj sa
Bluetooth

®

slušalicama s mikrofonom ili Bluetooth

®

automobilskim priborom i koristiti te

uređaje za dijeljenje muzike.

Kada uparite svoj uređaj s drugim Bluetooth

®

uređajem, vaš uređaj će zapamtiti to

uparivanje. Prilikom uparivanja svog uređaja s Bluetooth

®

uređajem, možda ćete morati

129

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

unijeti pristupni kôd. Vap uređaj će automatski pokušati s generičkim pristupnim kôdom
0000. Ako to ne uspije, pogledajte korisnički vodič za svoj Bluetooth

®

uređaj kako biste

saznali pristupni kôd za uređaj. Nema potrebe da ponovo unosite pristupni kôd prilikom
narednog spajanja na ranije upareni Bluetooth

®

uređaj.

Neki Bluetooth

®

uređaji, npr. većina Bluetooth

®

slušalica s mikrofonom, iziskuju da izvršite i

uparivanje i povezivanje s drugim uređajem.

Telefon možete upariti s nekoliko Bluetooth

®

uređaja, ali se istovremeno možete povezati samo

na jedan Bluetooth

®

profil.

Uparivanje uređaja s drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Provjerite da li je na uređaju s kojim želite izvršiti uparivanje aktivirana funkcija
Bluetooth

®

te da li je vidljiv za druge Bluetooth

®

uređaje.

2

Na ekranu Početni ekran na uređaju kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

4

Kucnite klizač pored ikone

Bluetooth kako biste uključili funkciju Bluetooth

®

.

Prikazat će se spisak dostupnih Bluetooth

®

uređaja.

5

Kucnite Bluetooth

®

uređaj s koji želite izvršiti uparivanje.

6

Unesite pristupni kôd, ukoliko se traži, ili potvrdite isti pristupni kôd na oba

uređaja.

Povezivanje uređaja s drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

3

Kucnite Bluetooth

®

uređaj sa kojim želite uspostaviti vezu.

Ukidanje uparivanja s Bluetooth

®

uređajem

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

3

U opciji

Upareni uređaji kucnite pored naziva uređaja za koji želite ukinuti

uparivanje.

4

Kucnite

Zaboravi.

Slanje i primanje stavki pomoću Bluetooth

®

tehnologije

Bluetooth

®

tehnologiju koristite za dijeljenje stavki s drugim Bluetooth

®

kompatibilni

uređajima, kao što su telefoni ili računari. Možete slati ili primati sljedeće vrste stavki:

Fotografije i video zapisi

Muzika i druge audio datoteke

Web stranice

130

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Slanje stavki koristeći Bluetooth™

1

Na prijemnom uređaju provjerite je li na Bluetooth™ uređaju na koji želite poslati

stavku uključena funkcija Bluetooth™ te da li je taj uređaj vidljiv drugim

Bluetooth™ uređajima.

2

Na uređaju sa kojeg se vrši slanje, otvorite aplikaciju koja sadrži stavku koju želite

poslati i pomaknite se do te stavke.

3

Ovisno o aplikaciji i stavci koju želite poslati, možda ćete trebati, na primjer,

dodirnuti i držati stavku, otvoriti stavku ili pritisnuti . Mogu postojati i drugi načini

za slanje stavke.

4

Odaberite stavku menija za slanje ili dijeljenje.

5

U meniju koji se pojavi odaberite

Bluetooth.

6

Uključite Bluetooth™ ako se to od vas zatraži.

7

Kucnite naziv prijemnog uređaja.

8

Prijemni uređaj: Ako se zatraži, prihvatite vezu.

9

Ako se zatraži, unesite isti pristupni kôd na oba uređaja ili potvrdite predloženi

pristupni kôd.

10

Prijemni uređaj: Prihvatite dolaznu stavku. Ako je potrebno, povucite statsnu traku

prema dolje da pronađete obavještenje.

Primanje stavki pomoću funkcije Bluetooth

®

1

Provjerite da li je Bluetooth

®

funkcija uključena i vidljiva za druge Bluetooth

®

uređaje.

2

Uređaj za slanje počinje slati podatke na vaš uređaj.

3

Ako se to zatraži od vas, unesite isti pristupni kôd na oba uređaja ili potvrdite

predloženi pristupni kôd.

4

Kada primite obavještenje o dolaznoj datoteci na uređaju, povucite statusnu traku

prema dolje i kucnite obavještenje kako biste prihvatili prijenos datoteka.

5

Kucnite

Prihvatiti kako biste započeli prijenos datoteka.

6

Da biste vidjeli napredak prijenosa, povucite statusnu traku prema dolje.

7

Da biste otvorili primljenu stavku, povucite statusnu traku prema dolje i kucnite

relevantnu obavijest.

Prikazivanje datoteka primljenih preko Bluetooth® veze

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Bluetooth.

3

Pritisnite i odaberite

Prikaži primljene datoteke.

131

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.