Sony Xperia Z3 - Primanje poziva

background image

Primanje poziva

Ako primite dolazni poziv kad je uređaj u načinu mirovanja ili kad je ekran zaključan,

telefonska aplikacija otvara se u formatu punog ekrana. Ako primite dolazni poziv kad je

ekran aktivan, dolazni poziv se prikazuje kao upozoravajuće obavještenje, to jest, u

minimiziranom prozoru koji se pojavljuje na vrhu bilo kog otvorenog ekrana. Kad stigne

takvo obavještenje, možete birati da odgovorite na poziv i otvorite ekran telefonske

aplikacije, ili možete odbiti poziv i ostati na trenutnom ekranu.

Odgovaranje na dolazni poziv kada je ekran neaktivan

Povucite udesno.

Za odgovaranje na dolazni poziv kad je ekran aktivan

U upozoravajućem obavještenju koje se pojavljuje na vrhu ekrana, kucnite na

ODGOVORI.

Umjesto odgovora na poziv, možete ići na glavni ekran telefonske aplikacije kucanjem na

gornji dio prozora upozoravajućeg obavještenja. Pomoću tog metoda dobijate više opcija za

upravljanje pozivom. Na primjer, možete odlučiti da odbijete poziv uz poruku ili da poziv

proslijedite na telefonsku sekretaricu.

Odbijanje dolaznog poziva kada je ekran neaktivan

Povucite ulijevo.

Za odbijanje dolaznog poziva kad je ekran aktivan

U upozoravajućem obavještenju koje se pojavljuje na vrhu ekrana, kucnite na

ODBIJ.

Umjesto odbijanja poziva, možete ići na glavni ekran telefonske aplikacije tako što ćete

kucnuti na gornji dio prozora upozoravajućeg obavještenja. Pomoću tog metoda dobijate više

opcija za upravljanje pozivom. Na primjer, možete odlučiti da odbijete poziv uz poruku ili da

poziv proslijedite na telefonsku sekretaricu.

Za isključivanje tona melodije zvona za dolazni poziv

Kada primite poziv pritisnite tipku za jačinu zvuka.

Korištenje telefonske sekretarice

Možete koristiti aplikaciju za telefonsku sekretaricu u uređaju kako biste odgovarali na

pozive kad ste zauzeti ili kad propustite poziv. Možete omogućiti funkciju automatskog

odgovaranja i definirati koliko sekundi će se sačekati prije automatskog odgovaranja na

poziv. Također možete ručno preusmjeravati pozive na telefonsku sekretaricu kada ste

72

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

previše zauzeti da biste odgovorili na njih. Možete još pristupati porukama ostavljenim na

telefonskoj sekretarici direktno s uređaja.

Prije korištenja telefonske sekretarcie morate snimiti pozdravnu poruku.

Snimanje pozdravne poruke za telefonsku sekretaricu

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Telefonska sekretarica Xperia™ >

Pozdrav.

3

Kucnite

Snimi novi pozdrav i slijedite upute na ekranu.

Omogućavanje automatskog odgovaranja

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Telefonska sekretarica Xperia™.

3

Povucite klizač pored

Telefonska sekretarica udesno.

Ako ne postavite vremensko odlaganje za automatsko odgovaranje na pozive, koristi se

zadana vrijednost.

Postavljanje vremenskog odlaganja za automatsko odgovaranje

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Telefonska sekretarica Xperia™.

3

Kucnite

Odgovori nakon.

4

Prilagodite vrijeme pomicanjem prema gore ili prema dolje.

5

Kucnite

Gotovo.

Prosljeđivanje dolaznog poziva na telefonsku sekretaricu

Kada pristigne poziv, povucite

Opcije odgovora prema gore, a zatim odaberite

Odbij porukom s tel. sekretarice.

Kada pristigne poziv, možete i sačekati da istekne unaprijed definirano vremensko odlaganje

tako da telefonska sekretarica automatski preuzme poziv.

Preslušavanje poruka na telefonskoj sekretarici

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Telefonska sekretarica Xperia™ >

Poruke.

3

Odaberite govornu poruku koju želite preslušati.

Poruke na telefonskoj sekretarici možete preslušati i direktno iz registra poziva nakon što

kucnete .

Odbijanje poziva tekstualnom porukom

Poziv možete odbiti tekstualnom porukom. Kada odbijete poziv takvom porukom, poruka

se automatski šalje pozivaocu i sačuva u razgovoru u Razmjeni poruka s kontaktom.
Možete odabrati neku od unaprijed definiranih poruka dostupnih na uređaju ili možete

kreirati novu poruku. Također možete kreirati vlastite personalizirane poruke uređivanjem

unaprijed definiranih poruka.

Odbijanje poziva tekstualnom porukom kada ekran nije aktivan

1

Kada stigne dolazni poziv, kucnite

Opcije odgovora.

2

Odaberite prethodno definisanu poruku or tap

Napišite novu poruku.

Odbijanje poziva tekstualnom porukom kada je ekran aktivan

1

Kada stigne dolazni poziv, kucnite gornji dio lebdećeg prozora obavještenja u

kojem je prikazan broj telefona ili ime kontakta.

2

Kucnite

Opcije odgovora.

3

Odaberite prethodno definisanu poruku or tap

Napišite novu poruku.

73

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Odbijanje drugog poziva tekstualnom porukom

1

Kada začujete ponovljene bipove tokom poziva, kucnite

Opcije odgovora.

2

Odaberite prethodno definisanu poruku or tap

Napišite novu poruku.

Uređivanje tekstualne poruke koja se koristi prilikom odbijanja poziva

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Brzi odgovori.

3

Kucnite poruku koju želite urediti, a zatim unesite potrebne promjene.

4

Kucnite

OK.