Sony Xperia Z3 - Korištenje uređaja sa sistemom za informacije i zabavu u automobilu

background image

Povezivanje uređaja sa sistemom za informacije i zabavu u automobilu

Povežite uređaj i sistem za informacije i zabavu u automobilu preko USB kabla.

Skeran uređaja se prikazuje na ekranu sistema za informacije i zabavu.

Možda ćete morati ručno pokrenuti MirrorLink™ ako se veza između uređaja i sistema za

informacije i zabavu ne uspostavi automatski.

136

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za ručno pokretanje aplikacije MirrorLink™

1

Provjerite da li je vaš uređaj povezan sa zabavno informativnim sistemom u vozilu

pomoću USB kabla.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

3

Pronađite i kucnite na

Postavke > Povezivanje uređaja > MirrorLink™.

4

Kucnite na

Pokreni MirrorLink™, zatim kucnite na OK.

5

Ako veza još uvijek ne radi, kucnite na

Mrežna adresa za promjenu na adresu

druge mreže (u slučaju da istu adresu mreže koriste druge usluge poput

Bluetooth® i Wi-Fi) i pokušajte ponovno.