Sony Xperia Z3 - Pronalaženje izgubljenog uređaja

background image

Pronalaženje izgubljenog uređaja

Ako imate Google™ račun, web usluga my Xperia vam može pomoći da locirate i

obezbjedite uređaj u slučaju da ga izgubite. Možete:

Locirati uređaj na karti.

Oglasiti upozorenje čak i kada je uređaj u nečujnom načinu rada.

Daljinski zaključati uređaj i postaviti uređaj ekrana tako da prikazuje vaše kontakt

informacije osobi koja ga pronađe.

Kao posljednje sredstvo, daljinski izbrisati internu i eksternu memoriju uređaja.

Moguće je da usluga my Xperia nije dostupna u svim zemljama/regionima.

19

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Aktiviranje usluge my Xperia

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Sigurnost > Zaštitu pruža my Xperia > Aktiviraj.

3

Označite okvir za potvrdu, a zatim kucnite

Prihvatiti.

4

Ako se pojavi upit, prijavite se na račun za Sony Entertainment Network ili kreirajte

novi ako ga nemate.

5

Omogućite usluge lociranja na uređaju ako ta funkcija već nije omogućena.

Da biste potvrdili da usluga my Xperia može locirati vaš uređaj, idite na

myxperia.sonymobile.com

i prijavite se pomoću istog Google™ računa ili računa za Sony

Entertainment Network koji ste postavili na uređaju.

Ako koristite uređaj s više korisnika, uslugu my Xperia može koristiti samo vlasnik.

Pronalaženje izgubljenog uređaja pomoću Upravitelja Android™

uređaja

Google™ nudi web uslugu za lociranje i zaštitu pod nazivom Upravitelj Android™

uređaja. Možete ju koristiti paralelno sa uslugom my Xperia, ili kao alternativu. Ako uređaj

izgubite, Upravitelj Android™ uređaja možete koristiti da:

Pronađete i prikažete lokaciju svog uređaja.

Zazvonite ili zaključate svoj uređaj, izbrišete sve što se nalazi na njemu, ili da dodate

telefonski broj da zaključate ekran.
Za dodatne informacije o Upravitelju Android™ uređaja idite na

www.support.google.com

.

Upravitelj Android™ uređaja ne radi ako je vaš uređaj isključen ili ako nema vezu za internet.

Usluga Upravitelj Android™ uređaja možda nije dostupna u svim zemljama ili regionima.

Aktiviranje Upravitelja Android™ uređajima

1

Ako koristite uređaj sa više korisnika, provjerite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Morate imati aktivnu vezu za prijenos podataka i moraju biti omogućene usluge

lociranja.

3

Na ekranu Početni ekran kucnite .

4

Pronađite i kucnite

Postavke > Google > Sigurnost.

5

Povucite klizače pored stavki

Lociraj ovaj uređaj sa udaljenosti i Dozvoli daljinsko

zaključavanje i brisanje u položaj Uključeno.

6

Ako se to zatraži, prihvatite uslove i odredbe tako što ćete kucnuti

Aktiviraj.

7

Da biste potvrdili da Upravitelj Android™ uređaja može locirati vaš uređaj nakon

što aktivirate uslugu, idite na

www.android.com/devicemanager

i prijavite se

putem svog Google™ računa.

20

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.