Sony Xperia Z3 - Sinhroniziranje s računima na mreži

background image

Sinhroniziranje s računima na mreži

Sinhronizirajte uređaj s kontaktima, e-poštom, događajima u kalendaru i drugim

informacijama s računa na mreži, npr. s računa e-pošte kao što je Gmail™ ili usluga

Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ i Twitter™. Podatke za takve račune možete

sinhronizirati automatski aktiviranjem funkcije automatskog sinhroniziranja. Možete i

ručno sinhronizirati svaki pojedinačni račun.

Postavljanje računa na mreži za sinhroniziranje

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Kucnite

Postavke > Računi > Dodaj račun, a zatim odaberite račun koji želite

dodati.

3

Slijedite upute kako biste kreirali račiun ili se prijavite ako već imate račun.

Za ručno sinhroniziranje s računom na mreži

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na >

Postavke > Računi.

2

U

Računi, kucnite na ime računa s kojim želite sinhronizirati. Prikazat će se spisak

stavki koje se mogu sinhronizirati s računom.

3

Kucnite na stavke koje želite sinhronizirati.

Za uklanjanje računa na mreži

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na >

Postavke > Računi.

2

U

Računi kucnite na ime računa kog želite ukloniti.

3

Kucnite na , zatim kucnite na

Ukloni račun.

4

Ponovno kucnite na

Ukloni račun za potvrdu.