Sony Xperia Z3 - Ekran aplikacija

background image

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija, koji otvorite iz Početnog ekrana sadrži aplikacije koje dolaze unaprijed

instalirane na uređaju kao i aplikacije koje preuzimate.

Prikazivanje svih aplikacija na Ekranu aplikacija

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na .

2

Listajte ulijevo ili udesno na Ekranu aplikacija.

Otvaranje aplikacije s Ekrana aplikacija

Listaje ulijevo ili udesno kako biste pronašli aplikaciju, a zatim kucnite aplikaciju.

Traženje aplikacije iz ekrana aplikacija

1

Dok je otvoren ekran aplikacija, kucnite

Pretraži aplikacije.

2

Unesite naziv aplikacije koju želite potražiti.

Otvaranje menija Ekrana aplikacija

Kada je otvoren Ekran aplikacija, povucite lijevu ivicu ekrana udesno.

Premještanje aplikacije na ekran aplikacija

1

Kada je otvoren ekran aplikacije, kucnite .

2

Provjerite da li je

Po vlastitom redoslijedu odabrano pod stavkom Sortiraj

aplikacije.

3

Dodirnite i držite aplikaciju tako da je odaberete, a zatim je povucite na novu

lokaciju.

Za dodavanje prečice aplikacije na Početni ekran

1

Na ekranu aplikacije dodirnite i držite ikonu aplikacije dok ona ne postane

odabrana, a zatim ikonu povucite na vrh ekrana. Otvara se Početni ekran.

2

Povucite ikonu na željenu lokaciju na Početnom ekranu, a zatim otpustite prst.

25

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Organiziranje aplikacija na Ekranu aplikacija

1

Kada je otvoren ekran aplikacije, kucnite .

2

Kucnite

Sortiraj aplikacije, a zatim odaberite opciju.

Za deinstaliranje aplikacije sa Ekrana aplikacije

1

Dodirnite i držite bilo koje područje na početnom ekranu aplikacije dok uređaj ne

počne vibrirati. Sve aplikacije koje se mogu deinstalirati označene su .

2

Odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati, zatim kucnite na

Izbriši.