Sony Xperia Z3 - Alarma i rellotge

background image

Alarma i rellotge

Podeu definir una o diverses alarmes i utilitzar qualsevol so desat al dispositiu com a

senyal d'alarma. L'alarma no sona si el dispositiu està apagat.
El format d'hora de l'alarma que es visualitza és el mateix que el format que seleccioneu

per als paràmetres generals de l'hora: 12 hores o 24 hores.

1

Accedir a la pantalla d'inici de l'alarma

2

Visualitzar un rellotge internacional i ajustar-ne els paràmetres

148

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

3

Accedir a la funció de cronòmetre

4

Accedir a la funció de temporitzador

5

Visualitzar les opcions

6

Obrir els paràmetres de data i hora del rellotge

7

Activar o desactivar una alarma

8

Afegir una alarma nova

Per definir una alarma nova

1

Des de la pantalla inicial, puntegeu en .

2

Busqueu i puntegeu en

Rellotge.

3

Puntegeu en .

4

Puntegeu en

Hora i seleccioneu els paràmetres rellevants.

5

Puntegeu en

D'acord.

6

Si voleu, editeu altres paràmetres de l'alarma.

7

Puntegeu en

Desa.

Per posposar una alarma quan soni

Puntegeu en

Repeteix.

Per desactivar una alarma quan soni

Arrossegueu cap a la dreta.

Per desactivar una alarma posposada, podeu arrossegar la barra d'estat cap avall per obrir el

tauler de notificacions i, a continuació, fer un toc en .

Per editar una alarma existent

1

Obriu l'aplicació de despertador i rellotge i, a continuació, puntegeu a l'alarma que

vulgueu editar.

2

Feu els canvis que desitgeu.

3

Puntegeu en

Desa.

Per activar o desactivar una alarma

Obriu l'aplicació de Despertador i rellotge i, a continuació, arrossegueu el control

lliscant del costat de l'alarma a la posició de desactivat.

Per suprimir una alarma

1

Obriu l'aplicació Despertador & rellotge i, a continuació, toqueu sense deixar anar

l'alarma que vulgueu suprimir.

2

Puntegeu

Suprimeix l'alarma i, a continuació, puntegeu Sí.

Per definir el so d'una alarma

1

Obriu l'aplicació de despertador i rellotge i, a continuació, puntegeu a l'alarma que

vulgueu editar.

2

Puntegeu en

So de l'alarma i seleccioneu una opció, o puntegeu en per

seleccionar entre els fitxers de música.

3

Puntegeu en

Fet i, a continuació, puntegeu en Desa.

Per ajustar el nivell de volum d'una alarma

1

Obriu l'aplicació d'alarma i rellotge i, a continuació, feu un toc a l'alarma que

vulgueu editar.

2

Arrossegueu el control lliscant sota

Volum de l'alarma cap a la posició que

desitgeu.

3

Feu un toc a

Desa.

149

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per definir una alarma periòdica

1

Obriu l'aplicació de despertador i rellotge i, a continuació, puntegeu a l'alarma que

vulgueu editar.

2

Puntegeu en

Repeteix.

3

Marqueu les caselles de selecció dels dies que vulgueu i, a continuació, puntegeu

D'acord.

4

Puntegeu en

Desa.

Per activar la funció de vibració per a una alarma

1

Obriu l'aplicació de despertador i rellotge i, a continuació, puntegeu a l'alarma que

vulgueu editar.

2

Marqueu la casella de selecció

Vibració.

3

Puntegeu en

Desa.

Per definir les accions de les tecles laterals

1

Obriu l'aplicació d'alarma i rellotge i seleccioneu l'alarma que vulgueu editar.

2

Feu un toc a

Comportament botó lateral i després seleccioneu quina acció voleu

que duguin a terme les tecles laterals quan es premin mentre soni l'alarma.

3

Feu un toc a

Desa.

150

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.