Sony Xperia Z3 - Data i hora

background image

Data i hora

Podeu canviar la data i l'hora del dispositiu.

Per definir la data manualment

1

Des de la Pantalla inicial, feu un toc en .

2

Cerqueu i feu un toc a

Paràmetres > Data i hora.

3

Arrossegueu cap a l'esquerra el control lliscant que hi ha al costat de

Data i hora

automàtiques.

4

Feu un toc en

Definició de la data.

5

Desplaceu-vos cap amunt o avall per seleccionar la data desitjada.

6

Feu un toc en

D'acord.

Per definir l'hora manualment

1

A la Pantalla inicial, feu un toc a .

2

Cerqueu i feu un toc a

Paràmetres > Data i hora.

3

Arrossegueu cap a l'esquerra el control lliscant que hi ha al costat de

Data i hora

automàtiques.

4

Feu un toc en

Definir l'hora.

5

Seleccioneu els valors adequats per a les hores i els minuts.

6

Feu un toc en

D'acord.

66

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per definir el fus horari

1

A la Pantalla inicial, feu un toc a .

2

Cerqueu i feu un toc a

Paràmetres > Data i hora.

3

Arrossegueu cap a l'esquerra el control lliscant que hi ha al costat de

Fus horari

automàtic.

4

Feu un toc en

Selecció del fus horari.

5

Seleccioneu una opció.