Sony Xperia Z3 - Úložiště a paměť

background image

Úložiště a paměť

Zařízení obsahuje několik různých možností úložiště a paměti.

Vnitřní úložiště má velikost přibližně

16 GB a používá se k ukládání staženého nebo

přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat. Mezi data uložená ve vnitřním úložišti

patří budík, nastavení hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, události kalendáře, fotografie,

videa a hudba.

Potřebujete-li více úložného prostoru, můžete použít výměnnou paměťovou kartu s

kapacitou až

128 GB. Soubory médií a některé aplikace se souvisejícími daty je možné

přesunout na tento typ paměti pro uvolnění vnitřní paměti. Některé aplikace, např.

Fotoaparát, dokážou ukládat data přímo na paměťovou kartu.

Dynamická paměť (RAM) má velikost přibližně

1.5 GB a nelze ji použít pro ukládání

souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.

Paměťovou kartu může být třeba zakoupit samostatně.

Další informace o různých typech paměti v zařízeních Android najdete v dokumentu White

paper pro vaše zařízení, který je k dispozici ke stažení na stránce

www.sonymobile.com/

support/

.

Zlepšení paměťového výkonu

Paměť vašeho zařízení má sklon se běžným používáním zaplňovat. Pokud se zařízení

začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

39

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Vždy mějte v zařízení alespoň

500 MB volného místa ve vnitřním úložišti a alespoň 100

MB volné paměti RAM.

Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.

Vymažte mezipaměť všech aplikací.

Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.

Pokud je vnitřní úložiště zaplněné, přesuňte některé aplikace na paměťovou kartu.

Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.

Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Mějte na

paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty.

Pokud používáte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel,

chcete-li provádět určité akce, např. přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat.

Zobrazení stavu paměti

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Úložiště a ťukněte na ni.

Zobrazení množství volné a využité paměti RAM

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ni.

Vymazání vyrovnávací paměti všech aplikací

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Úložiště a ťukněte na ni.

3

Klepněte na volby

Vnitřní úložiště > Data uložená v mezipaměti > OK.

Když vymažete vyrovnávací paměť, nepřijdete o žádná důležitá data ani nastavení.

Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

1

Ujistěte se, že je v zařízení vložena paměťová karta.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Úložiště > Přenést data na kartu SD.

4

Označte typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.

5

Ťukněte na položku

Přenést.

Přesunutí aplikací na paměťovou kartu

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ni.

3

Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout, ťukněte na položku

Úložiště a v části

Použité úložiště ťukněte na položky

Změnit > Karta SD > Přesunout.

Některé aplikace na paměťovou kartu přesunout nelze.

Zastavení aplikací a služeb

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ni.

3

Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku

VYNUTIT UKONČENÍ > OK.

Formátování paměťové karty

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Úložiště a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na ikonu

Karta SD a pak na možnosti , Nastavení > Formátovat >

Vymazat a naformátovat.

Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte před

formátováním paměťové karty zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který

chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu

Správa

souborů pomocí počítače

na stránce 39.

40

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.