Sony Xperia Z3 - Baterie a správa napájení

background image

Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Spotřeba baterie se liší v závislosti na

používaných funkcích. Chcete-li prodloužit výdrž baterie, zvažte následující opatření:

Sledování spotřeby energie baterie

Dodržování obecných tipů k používání pro vylepšení výkonnosti baterie

Používání režimu úspory energie
Vaše zařízení je vybaveno spořičem baterie a funkcemi úspory energie systému Android,

které zařízení pomohou snížit využití baterie. Funkce úspory energie systému Android

běží na pozadí a spořič baterie můžete aktivovat či deaktivovat sami.
Funkce úspory energie omezují data na pozadí, takže pokud nechcete, aby tyto funkce

ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce Optimalizace baterie.

Aktualizace systému mohou režimy úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi, odhadovaného času a tipů k úspoře energie

1

Na obrazovce

Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Baterie a ťukněte na ně. Zobrazí se přehled

s údaji o využití baterie v procentech a její odhadované výdrži.

3

Ťuknutím

ZOBRAZIT VYUŽITÍ BATERIE zobrazíte seznam funkcí a služeb, které

od posledního nabíjecího cyklu spotřebovávaly energii baterie. Ťuknutím na

položku zobrazíte informace o snížení její spotřeby baterie.

Režimy úspory energie můžete nakonfigurovat, aktivovat a deaktivovat na stránce

Nastavení >

Baterie.

Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi

1

Na obrazovce

Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Aplikace a ťukněte na ně.

3

Aplikaci vyberete v nabídce

Využití baterie, kde se můžete také podívat na její

spotřebu baterie.

Obecné tipy k používání pro vylepšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

Snižte úroveň jasu obrazovky, viz

Nastavení obrazovky

na straně 57.

Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth®, Wi-Fi a služby určení polohy, vypněte je.

Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či s nízkým signálem, vypněte

zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení

opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.

V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho

operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s

vyšším výstupním výkonem, viz

Wi-Fi

na straně 46.

Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty, viz

Synchronizace s online účty

na straně 53.

Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře

baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace zobrazí.

Změňte úroveň oznámení pro aplikaci, viz téma

Oznámení

na straně 29.

Vypněte oprávnění pro sdílení polohy aplikace, viz téma

Nastavení aplikací

na

straně 59.

Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, viz téma

Obrazovka Aplikace

na

straně 25.

K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony™. Zařízení

handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.

Čas od času zařízení restartujte.

Optimalizace baterie

Optimalizace baterie je praktický a užitečný integrovaný režim, který výrazně zvyšuje

životnost baterie snížením spotřeby, když zařízení nebo některé aplikace nepoužíváte.

36

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

V případě, kdy zařízení není delší dobu používáno, jsou pozastaveny síťové činnosti

spotřebovávající baterii, jako jsou služby určení polohy, synchronizace a skenování sítě

Wi-Fi na pozadí.
Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.
Optimalizaci baterie nemůžete zakázat, ale pro určité aplikace můžete nastavit výjimky.

Vyjmutí konkrétních aplikací z optimalizace baterie

1

Na obrazovce

Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Baterie a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na ikonu a vyberte možnost

Optimalizace výdrže bat.. Zobrazí se

seznam neoptimalizovaných aplikací.

4

Chcete-li do toho seznamu přidat aplikace nebo je z něj odebrat, ťukněte na

položku

Aplikace a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte tak

její nastavení optimalizace.

5

Seznam neoptimalizovaných aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení.

Možnost

Optimalizace výdrže bat. můžete konfigurovat také z nabídky Aplikace ťuknutím na

položku .

Spořič baterie

Spořič baterie je praktická funkce, která prodlužuje výdrž baterie tím, že omezuje služby

s velkou spotřebou, jako jsou vibrace, služby umístění nebo většina dat na pozadí.

Můžete ji zapnout ručně nebo nastavit, aby se zapínala automaticky, když je dosaženo

určité úrovně nabití baterie. Funkce

Spořič baterie se vypne, když se telefon nabíjí.

Zapnutí a vypnutí funkce Spořič baterie

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Využití baterie a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku a vyberte možnost

Spořič baterie.

4

Ťuknutím na vypínač funkci zapnete nebo vypnete. Když je režim aktivní, ve

stavovém řádku se zobrazí ikona .
Chcete-li nastavit, aby se funkce zapínala automaticky, ťukněte na možnost

Zapnout

automaticky a vyberte požadovanou možnost.