Sony Xperia Z3 - Aplikace Mapy Google™‎ a navigace

background image

Aplikace Mapy Google™ a navigace

V aplikaci Mapy Google™ můžete sledovat svoji aktuální polohu či dopravní situaci v

reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle.
Aplikace Mapy Google™ vyžaduje připojení k Internetu, je-li používána k prohlížení online

mapy. Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Podrobnější informace o použití této aplikace získáte na stránce http://

support.google.com po kliknutí na odkaz „Mapy pro mobily“.

Aplikace Mapy Google™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití aplikace Mapy Google™

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Mapy a ťukněte na ni.

135

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.