Sony Xperia Z3 - Použití zařízení společně s informačně-zábavním systémem v automobilu

background image

Použití zařízení společně s informačně-zábavním systémem v

automobilu

Pomocí kabelu USB lze zařízení připojit k certifikovanému informačně-zábavnímu

systému MirrorLink™ a pak při řízení automobilu například využít navigační aplikaci nebo

přehrávat hudbu. Je-li zařízení připojeno, můžete k ovládání aplikací využívat ovládací

prvky informačně-zábavního systému.

Některé aplikace nemusí být dostupné při připojení MirrorLink™. Rovněž chráněná data,

například videa, která jsou chráněna technologií DRM (Digital Rights Management) ve striktním

režimu, nejsou prostřednictvím systému MirrorLink™ zpřístupněna.

Připojení zařízení k informačně-zábavnímu systému v automobilu

Připojte zařízení k informačně-zábavnímu systému v automobilu pomocí kabelu

USB. Na obrazovce informačně-zábavního systému se zobrazí obrazovka zařízení.

Pokud se spojení mezi zařízením a informačně-zábavním systémem nenaváže automaticky,

bude možná nutné spustit systém MirrorLink™ ručně.

Ruční spuštění funkce MirrorLink™

1

Ověřte, že je telefon připojený k zábavně-informačnímu systému pomocí kabelu

USB.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .

3

Najděte položku

Nastavení > Připojení zařízení > MirrorLink™ a klepněte na ni.

4

Klepněte na položku

Spustit MirrorLink™ a poté na položku OK.

5

Pokud se připojení stále nedaří, klepněte na položku

Síťová adresa a změňte

síťovou adresu na jinou v případě, že stejnou síťovou adresu využívají další služby,

jako Bluetooth® nebo Wi-Fi, a poté akci opakujte.

136

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.