Sony Xperia Z3 - Režim Letadlo

background image

Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového

vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat

hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na

paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je

aktivován.

Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu V letadle

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Další a ťukněte na ni.

3

Přepínač

Režim V letadle přetáhněte doprava.

137

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.