Sony Xperia Z3 - Využívání přenosu dat na cestách

background image

Využívání přenosu dat na cestách

Když cestujete mimo svou domovskou mobilní síť, možná budete muset získávat přístup

k internetu pomocí mobilního přenosu dat. V takovém případě bude třeba aktivovat si

v zařízení datový roaming. Při aktivaci datového roamingu možná budete muset platit

poplatky navíc. Doporučujeme předem si ověřit příslušné poplatky za přenos dat.

Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj.

primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat datový roaming.

Aktivace datového roamingu

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Další > Mobilní sítě a ťukněte na ni.

3

Posuvník vedle položky

Dat. služby při roamingu přetáhněte doprava.

Nelze aktivovat datový roaming, když je vypnutý mobilní přenos dat.