Sony Xperia Z3 - Nastavení e-mailu

background image

Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů

odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden či více e-mailových účtů současně, včetně

účtů Microsoft Exchange ActiveSync.

Nastavení e-mailového účtu

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

E-mail a ťukněte na ni.

3

Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.

U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-

mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

Přidání dalšího e-mailového účtu

1

Klepněte na ze zobrazení Úvodní obrazovka.

2

Najděte položku

E-mail a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na položku a poté ťukněte na položky

Nastavení > Přidat účet.

4

Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu

Další. Pokud nelze

automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli

dokončit ručně.

5

Po dokončení ťukněte na možnost

Další.