Sony Xperia Z3 - Uspořádání e-mailových zpráv

background image

Uspořádání e-mailových zpráv

Seřazení e-mailů

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku

E-mail a ťukněte na ni.

3

Pokud používáte několik e-mailových účtů, přetáhněte levý okraj obrazovky

doprava a vyberte účet s e-maily, které chcete seřadit. Chcete-li seřadit e-maily ze

všech účtů najednou, přetáhněte levý okraj obrazovky doprava a vyberte možnost

Všechny přijaté zprávy.

4

Ťukněte na možnost a poté na

Řadit.

5

Vyberte možnost uspořádání.

89

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Vyhledávání e-mailů

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost

E-mail.

2

Pokud používáte několik e-mailových účtů, přetáhněte levý okraj obrazovky

doprava a vyberte účet, který chcete prohledat. Chcete-li prohledat všechny e-

mailové účty najednou, přetáhněte levý okraj obrazovky doprava a vyberte

možnost

Všechny přijaté zprávy.

3

Vyberte .

4

Zadejte hledaný text a potom ťukněte na tlačítko na klávesnici.

5

Zobrazí se seznam výsledků vyhledávání seřazených podle data. Ťukněte na e-

mail, který chcete otevřít.

Zobrazení všech složek pro jeden e-mailový účet

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu , poté najděte ikonu

E-mail a

ťukněte na ni.

2

Přetáhněte levý okraj obrazovky doprava a vyberte účet, který chcete zkontrolovat.

3

Pod účtem, který chcete zkontrolovat, vyberte možnost

Zobrazit všechny složky.

Odstranění e‑mailové zprávy

V příchozí poště e-mailů listujte zprávy, které chcete odstranit, doprava.

Přesun e-mailové správy do jiné složky

1

V příchozí poště e-mailů listujte zprávy, které chcete přesunout, doleva.

2

Ťukněte na položku

Přesunout a vyberte složku.