Sony Xperia Z3 - Nastavení fotoaparátu

background image

Nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .

3

Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

Přehled nastavení fotoaparátu

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměrů stran. Snímek

s větším rozlišením vyžaduje víc paměti.

20.7MP

5248×3936(4:3)

Rozlišení 20,7 megapixelu a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé

obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

15.5MP

5248×2952(16:9)

Rozlišení 15,5 megapixelu a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé

obrazovce.

8MP

3264×2448(4:3)

Rozlišení 8 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé

obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

8MP

3840×2160(16:9)

Rozlišení 8 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé

obrazovce.

3MP

2048×1536(4:3)

Rozlišení 3 megapixely a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé

obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

2MP

1920×1080(16:9)

Rozlišení 2 megapixely a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé

obrazovce.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii, aniž byste zařízení museli držet. Tato

funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, na kterých

nechcete chybět. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při

fotografování předejít chvění fotoaparátu.

Zapnuto (10 sek.)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

Zapnuto (2 sek.)

106

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

0,5 s

Umožňuje nastavení půlsekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

Vypnuto

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Smile Shutter™

Než pořídíte fotografii, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat,

nastavením funkce Smile Shutter™.

Režim ostření

Funkce ostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité

zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v zaostřovacím

rámečku zůstala ostrá.

Jednoduché autom. ostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Dotkněte se

obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě, dokud zaostřovací rámeček nezmění barvu, což

indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

Vícebod. autom. ostření

Fotoaparát automaticky zaostří na několik oblastí fotografie. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte

prst na stejném místě, dokud zaostřovací rámeček nezmění barvu, což indikuje zaostření. Fotografie je

pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.

Detekce obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát

automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni

ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí barevný rámeček označující vybranou

tvář, na kterou je zaostřeno. Rozpoznávání tváře nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování

je zapnuto.

Ostření dotykem

Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité

zaostřování je vypnuto. Dotkněte se obrazovky fotoaparátu a podržte prst na stejném místě, dokud

zaostřovací rámeček nezmění barvu, což indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete

prst.

Sledování objektu

Pokud ťuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným

protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje

ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO lze omezit rozmazání obrázku způsobené špatným osvětlením

nebo pohybem fotografovaných objektů.

Automaticky

Nastavuje citlivost ISO automaticky.

50

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 50.

100

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 100.

200

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 200.

107

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

400

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 400.

800

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 800.

1600

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 1600.

3200

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 3200.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a

automaticky určí vyváženou expozici.

Střed.

Změří střed obrázku a určí expozici na základě jasu tam umístěného objektu.

Jednobod.

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

Tvář

Změří množství světla v obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

Víceb.

Rozdělí obrázek do několika oblastí a změří každou oblast pro určení dobře vyvážené expozice.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá

kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

Náhled

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie má zobrazit náhled.

Bez omezení

Po pořízení fotografie nebo videa se zobrazí příslušný náhled.

5 sekund

Po pořízení fotografie nebo videa se na 5 sekundy zobrazí příslušný náhled.

3 sekundy

Po pořízení fotografie nebo videa se na 3 sekundy zobrazí příslušný náhled.

Upravit

Po pořízení se fotografie nebo video otevře pro úpravy.

Vypnuto

Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Rozpoznávání tváří

V aplikaci fotoaparátu můžete zaregistrovat tváře, na které se pak bude fotoaparát

automaticky zaměřovat, jakmile je v záběru rozpozná.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po

ťuknutí na ikonu blesku na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:

108

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.

Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé

stíny.

Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.

Vypnuto

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou

světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku.

Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.

Svítilna

Při pořizování fotografií se zapne blesk.

Výběr scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Výběr scény rychle nastavíte fotoaparát pro

obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu,

aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.

Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a fotografie lze pořizovat ručně.

Hladká pleť

Hodí se pro portréty se zkrášlujícím efektem.

Měkké pozadí

Vhodné pro fotografie s rozostřeným pozadím.

Redukce rozmaz. pohybu

Zajišťuje minimální vliv otřesů fotoaparátu při pořizování snímků za slabého osvětlení.

Krajina

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.

Korekce protisvětla HDR

Vylepšuje detaily na fotografiích s velkým kontrastem. Vestavěná funkce opravy protisvětla analyzuje

obraz a automaticky ho přizpůsobí tak, abyste získali dokonale exponovanou fotografii.

Noční portrét

Tuto možnost použijte při snímání portrétů v noci nebo při špatném osvětlení. Z důvodu dlouhé

expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.

Noční scéna

Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu

dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.

Ručně držený soumrak

Tuto možnost použijte pro pořizování fotografií z ruky při slabém osvětlení, se sníženým šumem a

rozmazáním.

Vysoká citlivost

Hodí se pro pořizování fotografií bez blesku při zhoršených světelných podmínkách. Snižuje

rozmazání.

Jídlo

Slouží k fotografování jídla v jasných barvách.

Domácí mazlíček

Používá se k fotografování domácích mazlíčků. Snižuje rozmazání a efekt červených očí.

Pláž

Hodí se pro pořizování fotografií na břehu moře nebo jezera.

Sníh

Zabraňuje přeexponování fotografií ve velmi jasném prostředí.

Párty

Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo

nebo jen svíčkami. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit

na stabilní povrch.

Sport

109

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání

pohybu.

Dokument

Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografii vyšší kontrast.

Ohňostroj

Hodí se pro pořizování fotografií ohňostrojů v celé jejich kráse.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.