Sony Xperia Z3 - Nastavení videokamery

background image

Nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Přejeďte na položku

.

3

Chcete-li zobrazit nastavení, ťukněte na volbu .

4

Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přehled nastavení videokamery

Rozlišení videa

Rozlišení videa můžete přizpůsobit různým formátům.

Full HD (30 sn./s)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (plné vysoké rozlišení) se 30 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9.

Full HD (60 sn./s)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (plné vysoké rozlišení) se 60 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formát HD (vysoké rozlišení) s poměrem stran 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa

je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video, aniž byste zařízení museli držet. Můžete ji

použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete

použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.

Zapnuto (10 sek.)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání

videa.

Zapnuto (2 sek.)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání

videa.

0,5 s

Umožňuje nastavení půlsekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání

videa.

Vypnuto

Záznam videa se spustí, jakmile ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

110

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Smile Shutter™(video)

Než začnete nahrávat video, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat,

nastavením funkce Smile Shutter™.

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast objektu nahraného na videu bude ostrá. Když je

zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby

oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

Jednoduché autom. ostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

Detekce obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát

automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj

ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí žlutý rámeček označující vybranou

tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování

je zapnuto.

Sledování objektu

Pokud ťuknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

Video HDR

Nastavení videa HDR (High-Dynamic Range) můžete použít při záznamu videa se silným

protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie videa HDR

kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a

automaticky určí vyváženou expozici.

Střed.

Změří střed obrázku a určí expozici na základě jasu tam umístěného objektu.

Jednobod.

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

Tvář

Změří množství světla v obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

Víceb.

Rozdělí obrázek do několika oblastí a změří každou oblast pro určení dobře vyvážené expozice.

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání

Ručně.

SteadyShot™

Při natáčení videa může být obtížné udržet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá

kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Inteligentní aktivní

Aktivováním odstraníte celkové i malé chvění fotoaparátu.

Standardní

Aktivováním odstraníte vysokofrekvenční chvění fotoaparátu.

Vypnuto

Stabilizátor je vypnutý.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

111

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Náhled

Můžete nastavit, že se po pořízení videa má zobrazit náhled.

Zapnuto

Po pořízení videa se zobrazí příslušný náhled.

Upravit

Po pořízení se video otevře pro úpravy.

Vypnuto

Po pořízení se video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

Použití blesku

Blesk použijte při natáčení videa se špatným osvětlením nebo s protisvětlem. Ikona

blesku videa je k dispozici pouze na obrazovce videokamery. Upozorňujeme, že

někdy může být kvalita videa bez blesku lepší, dokonce i při špatných světelných

podmínkách.

Zapnuto

Vypnuto

Výběr scény

Funkce Výběr scény vám pomůže díky přednastaveným scénám rychle nastavit

fotoaparát pro běžné situace. Každé nastavení scény je navrženo tak, aby výsledkem

bylo video co nejlepší možné kvality v konkrétním prostředí nahrávání.

Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.

Měkké pozadí

Používejte pro nahrávání videa se světlým pozadím.

Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.

Noční scéna

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry

rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když

jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.

Pláž

Hodí se pro videoklipy na břehu moře nebo jezera.

Sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít přeexponování záběrů.

Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.

Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na

pozadí nebo světlo svíčky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku

pevně nebo použijte oporu.

112

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.