Sony Xperia Z3 - Obecné nastavení fotoaparátu

background image

Obecné nastavení fotoaparátu

Režimy záznamu

Super auto

Optimalizace nastavení tak, aby bylo vhodné pro jakoukoli scénu.

Ručně

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu ručně.

Sound Photo

Pořizování fotografií se zvukem na pozadí.

Více fotoaparátů

Záznam stejné scény z více úhlů na jedné obrazovce.

Tvář v obraze

Pořizování fotografií pomocí předního a zadního fotoaparátu současně.

Video 4K

Pořizování videí s velmi vysokým rozlišením 4K.

Timeshift video

Pořizování videí s vysokou snímkovou frekvencí a využívání efektů zpomaleného pohybu.

Efekt AR

102

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Pořizování fotografií nebo videí s virtuálními scénami a postavami.

Kreativní efekt

Použití různých efektů na fotografie i video.

Timeshift burst

Umožňuje výběr nejlepšího snímku ze série záběrů.

Plynulé panorama

Pořizování širokoúhlých a panoramatických fotografií.

Rozostření pozadí

Rozostří pozadí snímku, aby vynikl hlavní objekt v popředí.

Styl portrétu

Pořizování portrétů s různými styly aplikovanými v reálném čase.

Další rady k pořizování lepších snímků najdete na stránce

www.sonymobile.com/

support/

.

Přepnutí mezi režimy záznamu

1

Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu.

2

Přejeďte obrazovkou na požadovaný režim záznamu.

Režim Super auto

Režim Super auto detekuje podmínky, za nichž pořizujete fotografie, a automaticky

upraví nastavení tak, aby zajišťovala co nejlepší kvalitu snímku.

Nejvyšší rozlišení podporované funkcí Super auto je 8 megapixelů. Chcete-li pořídit snímky s

vyšším rozlišením, použijte režim

Ručně.

Manuální režim

Manuální režim použijte v případě, že chcete ručně upravit nastavení fotoaparátu pro

pořizování fotografií a videoklipů.

Efekt AR

Pomocí efektů AR (efekty rozšířené reality) můžete svým fotografiím nebo videím dát nový

zábavný rozměr. Když používáte fotoaparát, toto nastavení vám umožňuje integrovat

3D scény do vašich fotografií nebo videí. Stačí vybrat požadovanou scénu a upravit její

pozici v hledáčku.

Kreativní efekty

Fotografie a videoklipy můžete upravovat pomocí různých efektů. Můžete například

pomocí efektu Nostalgie dosáhnout toho, že fotografie budou vypadat starší, nebo

efektem Náčrt zajistit zábavnější vzhled.

Sweep Panorama

Můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie ve vodorovném nebo svislém

směru snadným pohybem ťuknutí a posunu.

Pořízení panoramatické fotografie

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Přejeďte po obrazovce, abyste se dostali k možnosti

a vyberte možnost .

3

Vyberte směr fotografování ťuknutím na položku

.

4

Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu a posouvejte fotoaparát pomalu

a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

103

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Funkce Timeshift burst

Fotoaparát pořídí sérii 61 snímků v intervalu dvou sekund – jednu sekundu před a jednu

sekundu po stisknutí tlačítka spouště na displeji. Můžete se tedy vrátit v čase a vybrat

dokonalý záběr.

Použití funkce Timeshift burst

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Přejeďte po obrazovce, abyste se dostali k možnosti

a vyberte možnost .

3

Vyfotografujte sérii snímků. Snímky se zobrazí jako miniatury.

4

Posouváním procházejte mezi snímky a vyberte ten, který chcete uložit. Poté

ťukněte na ikonu .

Video s funkcí Timeshift

Je možné nahrát video s vysokou snímkovou frekvencí (120 snímků za sekundu) a pak

pomocí efektu Timeshift přehrát části videoklipu nebo dokonce celý videoklip zpomaleně.

Režim rozostření pozadí

Použijete-li efekt rozostření pozadí, bude hlavní objekt v popředí vypadat výraznější a

ostřejší. V režimu rozostření pozadí fotoaparát pořídí dva snímky za sebou, rozpozná

pozadí a poté je rozostří, přičemž zachová ostrost hlavního objektu – jako při

fotografování se zrcadlovkou. Můžete zvolit jednu ze tří variant rozostření a podle náhledu

doladit míru rozostření.

Snímek funkce Face in

Pomocí režimu Face in můžete současně zapnout přední a hlavní fotoaparát tak, abyste

mohli pořídit fotografii sebe společně s objektem.

Režim Multifotoaparátu

Režim Multifotoaparát umožňuje pořizovat fotografie ze dvou různých úhlů díky propojení

s druhým zařízením. V hledáčku fotoaparátu na vašem zařízení uvidíte dva obrazy – jeden

z vašeho vlastního fotoaparátu a druhý z připojeného zařízení Xperia™ nebo fotoaparátu

Sony s podporou funkcí NFC a Wi-Fi Direct™. Před pořízením snímku můžete upravit

rozmístění obou obrazů.
Pokud tedy chcete například na koncertě zachytit kapelu ze dvou různých míst v hledišti,

můžete snadno použít funkci Multifotoaparátu.
Funkci Multifotoaparátu lze aktivovat pomocí funkce NFC, která automaticky spáruje obě

zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct™.

Použití režimu více fotoaparátů

1

Zapněte funkci NFC na obou zařízeních, která chcete propojit.

2

Aktivujte na svém zařízení fotoaparát.

3

Přejeďte po obrazovce, abyste se dostali k možnosti

a vyberte možnost .

4

Na obrazovkách obou zařízení, ťukněte na ikonu .

5

Přiložte detekční oblasti NFC obou zařízení k sobě. Obě zařízení by se nyní měla

spojit pomocí technologie Wi-Fi Direct™.

6

Po propojení zařízení se v hledáčku zařízení zobrazí dva obrazy – jeden z hledáčku

vašeho fotoaparátu a druhý z hledáčku připojeného zařízení.

7

Chcete-li upravit obraz v hledáčku, ťukněte na ikonu

.

8

Obrazy podle potřeby upravte. Například můžete podržet obraz a přetáhnout ho

na druhou stranu hledáčku, čímž prohodíte pořadí.

9

Až skončíte s úpravami a budete připraveni na pořízení konečného

kombinovaného snímku, ťukněte na možnost

Hotovo > .

104

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Stahování aplikací fotoaparátu

Můžete stahovat bezplatné nebo placené aplikace z webu Google Play™ nebo Sony

Select. Než začnete stahovat, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně

prostřednictvím sítě Wi-Fi, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

Stažení aplikací fotoaparátu

1

Otevřete aplikaci fotoaparátu.

2

Přejeďte po obrazovce, abyste se dostali k možnosti

a ťukněte na možnost .

3

Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů dokončete instalaci.

Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

Pouze spustit

Po aktivaci tohoto nastavení můžete fotoaparát spustit i při zamčené obrazovce. Stačí jen stisknout a podržet

tlačítko fotoaparátu.

Spustit a pořídit fotografii

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a pořídit snímek i při zamčené obrazovce. Stačí jen

stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.

Spustit a zaznam. video

Po aktivaci tohoto nastavení můžete spustit fotoaparát a začít natáčet video i při zamčené obrazovce. Stačí

jen stisknout a podržet tlačítko spouště fotoaparátu.

Vypnuto

Umístění uložení

Přidejte k fotografiím při pořízení zeměpisnou polohu (zeměpisné souřadnice).

Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu.

Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

Zvuk

Zvolte si zapnutí nebo vypnutí zvuku závěrky.

Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní

úložiště zařízení.

Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.

Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

Funkce blokování dotyku Touch Block

Při používání fotoaparátu můžete zablokovat dotykovou obrazovku a zabránit tak

náhodnému vyvolání některých funkcí.

Vyvážení bílé

Tato funkce, dostupná pouze v režimu

Ručně, umožňuje nastavit vyvážení bílé podle

barvy okolního světla. Je také možné upravit úroveň expozice v rozsahu -2,0 až +2,0 EV.

Je-li zobrazena ikona vyvážení bílé , můžete zvýšit nebo snížit jas snímku ťuknutím na

ikony plus nebo mínus.

Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.

105

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.

Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.

Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.

Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.