Sony Xperia Z3 - Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

background image

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat

přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje

pomocí bezdrátových sítí (mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi) nebo technologie GPS.
Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic

zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce

zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné

fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je

funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na možnost

Nastavení > Umístění.

3

Ťukněte na vypínač.

4

Aktivujte fotoaparát.

5

Ťukněte na tlačítko .

6

Ťukněte na možnost

Více > Umístění uložení. Posuvník přetáhněte doprava.