Sony Xperia Z3 - Použití funkce Smile Shutter™‎ ke snímání smějících se tváří

background image

Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se tváří

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat lidi v okamžiku, kdy se usmějí.

Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a

automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky

vyfotografuje.

Zapnutí funkce Snímání úsměvu

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Klepněte na .

3

Vyhledejte možnost

Snímání úsměvu, ťukněte na ni a vyberte úroveň úsměvu.

Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™

1

Spusťte fotoaparát, zapněte funkci Smile Shutter™ a namiřte fotoaparát na

fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.

2

Vybraný obličej se orámuje barevně a fotografie bude pořízena automaticky.

3

Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka spouště fotoaparátu pořídíte

fotografii ručně.