Sony Xperia Z3 - Rozpoznávání tváří

background image

Rozpoznávání tváří

Funkci rozpoznávání tváří lze používat pro správné zaostření osob mimo střed snímku.

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět tváří a označí je bílými rámečky. Barevný

rámeček ukazuje, která tvář byla vybrána pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší

rozpoznanou tvář. Je také možné ťuknout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být

zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličeje

1

Přejeďte obrazovkou a vyberte režim záznamu

Ručně.

2

Ťukněte na tlačítko .

3

Ťukněte na možnosti

Více > Režim ostření > Detekce obličejů.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání tváří

1

Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce

Detekce obličejů, namiřte

fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět tváří, každá z nich bude

orámována.

2

Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny. Zaostřená tvář bude

zvýrazněna žlutým rámečkem.

3

Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

101

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.