Sony Xperia Z3 - Úprava videa pomocí aplikace Editor videa

background image

Úprava videa pomocí aplikace Editor videa

Videa, která jste pořídili pomocí kamery, můžete upravovat. Například můžete video

sestříhat na požadovanou délku nebo upravit jeho rychlost. Po uložení upraveného videa

zůstane v zařízení jeho původní, nezměněná verze.

Střih videa

1

V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku >

Oříznout.

3

Chcete-li rámeček oříznutí přesunout na jiné místo na časové ose, podržte jeho

okraj, přetáhněte ho na požadované místo a ťukněte na tlačítko

Použít.

4

Chcete-li uložit kopii zkráceného videa, ťukněte na volbu

Uložit.

Úprava rychlosti přehrávání videa

1

V aplikaci Album najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku >

Rychlost.

3

Vyberte požadovanou možnost, podržte okraj videa na časové ose, přetáhněte ho

na požadované místo a ťukněte na tlačítko

Použít.

4

Chcete-li uložit kopii upraveného videa, ťukněte na volbu

Uložit.