Sony Xperia Z3 - Obrazovka nabídky aplikace Album

background image

Obrazovka nabídky aplikace Album

Pomocí úvodní obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet všechna alba

fotografií, včetně fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízení se zvláštními efekty

a včetně obsahu, který sdílíte online prostřednictvím služeb jako PlayMemories Online,

Picasa™ a Facebook. Když se k těmto službám přihlásíte, můžete spravovat obsah

a prohlížet si obrázky online. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat

zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah např. pomocí bezdrátové

technologie Bluetooth® a e-mailu.

1

Zobrazení fotografií a videí pomocí služby PlayMemories Online

2

Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album pro zobrazení veškerého obsahu

3

Prohlížení oblíbených fotografií a videí

4

Zobrazení všech videí uložených v zařízení

5

Zobrazení fotografií na mapě nebo v zobrazení zeměkoule

6

Zobrazení skrytých fotografií a videí

7

Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízení se zvláštními efekty

8

Zobrazení všech fotografií a videoklipů uložených v různých složkách v zařízení

9

Zobrazení všech fotografií s tvářemi

10 Zobrazení fotografií a videí na zařízeních ve stejné síti

11 Otevření nabídky nastavení aplikace Album

12 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

117

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

13 Otevření webové podpory

Služba PlayMemories Online není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na ikonu

Album a poté přetáhněte levý okraj obrazovky alba doprava.

3

Ťukněte na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokynů na obrazovce.

Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.

4

Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou

fotografii.

5

Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo

video zobrazíte listováním doprava.