Sony Xperia Z3 - Zobrazení fotografií na mapě

background image

Zobrazení fotografií na mapě

Přidání informací o poloze do fotografií se také označuje jako funkce zeměpisných

souřadnic. Své fotografie můžete zobrazit a označit na mapě a ukázat přátelům a rodině,

kde jste danou fotografii pořídili. Další informace naleznete v tématu

Přidání zeměpisné

polohy k fotografiím

na stránce 102.

Pokud jste zapnuli detekci zeměpisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zeměpisných

souřadnic, můžete fotografie přímo označovat a později si je prohlížet na mapě.

1

Zobrazení fotografií obsahujících zeměpisné souřadnice v režimu zeměkoule

2

Hledání místa na mapě

3

Zobrazení možností nabídky

4

Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy.

5

Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi

6

Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů. Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou

obrazovku.

Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich.

Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Příklad: . Chcete-li zobrazit

všechny fotografie ve skupině, ťukněte na fotografii na obalu alba a pak ťukněte na jednu z

miniatur ve spodní části obrazovky.

Přidání zeměpisných značek k fotografii

1

Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů.

2

Ťuknutím na ikonu a poté na možnost

Přidat zeměp. souřadnice otevřete mapu.

3

Ťuknutím do mapy nastavte zeměpisné umístění fotografie.

4

Chcete-li obnovit původní značku, ťukněte v mapě na nově zadanou polohu.

5

Po dokončení ťukněte na možnost

OK.

118

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na ikonu

Album.

3

Přetáhněte levý okraj obrazovky alba doprava a ťukněte na ikonu

Místa.

4

Ťukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na mapě.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na ikonu

Album.

3

Přetáhněte levý okraj obrazovky alba doprava a ťukněte na ikonu

Místa > .

4

Ťukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na zeměkouli.

Změna zeměpisných souřadnic fotografie

1

Během prohlížení fotografie na mapě v aplikaci Album se fotografie dotkněte,

podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá, a ťukněte na požadované místo na

mapě.

2

Ťukněte na tlačítko

OK.

Změna zobrazení mapy

119

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.