Sony Xperia Z3 - Poslech hudby

background image

Poslech hudby

Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.

1

Přechod na úvodní obrazovku Hudba.

2

Hledání všech skladeb uložených v zařízení

3

Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb

4

Obal alba (je-li k dispozici)

5

Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele nebo ťuknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo

dozadu

6

Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby

7

Celková délka aktuální skladby

8

Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání

9

Ťuknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání.

Dotekem a podržením se posunete dopředu v aktuální skladbě.

10 Přehrání nebo pozastavení skladby

11 Ťuknutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání.

Dotekem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě.

12 Přehrávání skladeb v aktuální frontě přehrávání v náhodném pořadí

92

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Úvodní obrazovka hudby

1

Přetažením levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba

2

Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

3

Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

4

Přehrát všechny skladby v režimu náhodného přehrávání

5

Návrat na obrazovku přehrávače hudby

Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Přetáhněte levý okraj obrazovky doprava.

3

Vyberte hudební kategorii.

4

Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu,

který chcete sdílet, potřebná oprávnění.

Vyhledání informací o skladbě online

Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na

možnost

Další informace.

Mezi online zdroje informací o skladbě mohou patřit videa na YouTube™, texty písní a

informace o interpretech na webu Wikipedia.

Nastavení hlasitosti zvuku

Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Minimalizace aplikace Hudba

Během přehrávání skladby se ťuknutím na položku vrátíte na obrazovku Úvodní

obrazovka. Aplikace Hudba bude i nadále přehrávat na pozadí.

Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

1

Během přehrávání skladby na pozadí můžete ťuknutím na ikonu otevřít okno

s posledními spuštěnými aplikacemi.

2

Ťukněte na aplikaci Hudba.