Sony Xperia Z3 - Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™‎

background image

Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™

Služba TrackID™ pro rozpoznávání hudby se používá k identifikaci skladby hrající ve

vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte

informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie

TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout žebříčky služby TrackID™,

abyste věděli, co hledají ostatní uživatelé služby TrackID™ z celého světa. Nejlepší

výsledky získáte použitím služby TrackID™ v tichém prostředí.

1

Vyhledání skladeb, alb a interpretů

2

Vytvoření online profilu ve službě TrackID™

3

Zobrazení aktuálních hudebních žebříčků

4

Zobrazení možností služby TrackID™

5

Zobrazení historie vyhledávání

6

Zjištění, co sledují ostatní uživatelé

7

Rozpoznání poslouchané hudby

Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi

sítěmi či poskytovateli služeb. Službu TrackID™ lze připojit ke službám streamování hudby

dostupným ve vaší zemi.

Identifikace hudby pomocí služby TrackID™

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte aplikaci

TrackID™, ťukněte na ni a podržte zařízení u zdroje zvuku.

3

Ťukněte na tlačítko . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se

zobrazí na obrazovce.

Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace

TrackID™, stiskněte tlačítko .

Zobrazení informací o interpretovi skladby

1

Pokud služba

TrackID™ skladbu rozpozná, zobrazí informace o ní na domovské

obrazovce aplikace TrackID™.

2

Přejděte na výsledek hledání, který chcete otevřít, a ťukněte na něj.

Odstranění skladby z historie skladeb

1

Otevřete aplikaci

TrackID™ a přejděte ke skladbě, kterou chcete odstranit.

2

Dlouhým stisknutím zobrazte tlačítko .

3

Ťukněte na tlačítko .

Používání služby TrackID™ LIVE

Službu TrackID™ LIVE můžete použít k zobrazení sledování LIVE v reálném čase po

celém světě. Službu TrackID™ LIVE spustíte dvěma způsoby:

96

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Ťukněte na úvodní obrazovku služby TrackID™.

Nebo stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost TrackID™ LIVE.

Můžete změnit rychlost načtení sledování a zapnout nebo vypnout zvuk ukázek skladeb.

97

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.