Sony Xperia Z3 - Seznamy skladeb

background image

Seznamy skladeb

Na úvodní obrazovce aplikace Hudba můžete z hudby uložené v zařízení vytvářet vlastní

seznamy skladeb.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

1

Na úvodní obrazovce aplikace Hudba dlouze stiskněte název alba nebo skladby,

které chcete přidat do seznamu skladeb.

2

V otevřené nabídce ťukněte na možnost

Přidat na seznam skladeb > Vytvořit

nový seznam skladeb.

3

Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost

OK.

Nový seznam skladeb můžete vytvořit také ťuknutím na obal alba a pak na tlačítko

Přidat na

seznam skladeb.

94

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

1

Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a ťukněte na možnost

Seznamy

skladeb.

2

V části

Seznamy skladeb vyberte seznam skladeb, který chcete otevřít.

3

Chcete-li přehrát všechny skladby, ťukněte na volbu

Náhodně přehrát vše.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

1

Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album,

které chcete přidat do seznamu skladeb.

2

Dlouze stiskněte název skladby a poté ťukněte na možnost

Přidat na seznam

skladeb.

3

Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete album nebo skladbu

přidat. Album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

1

V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete

odstranit.

2

Vyberte

Odstranit ze seznamu skladeb.

Nemusí být možné odstranit skladbu uloženou na paměťové kartě nebo ve vnitřním úložišti

zařízení.

Odstranění seznamu skladeb

1

Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a ťukněte na možnost

Seznamy

skladeb.

2

Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.

3

Ťukněte na tlačítko

Odstranit.

4

Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost

Odstranit.

Inteligentní seznamy skladeb nelze odstranit.