Sony Xperia Z3 - Vylepšení zvuku

background image

Vylepšení zvuku

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

1

Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a ťukněte na možnosti

Nastavení >

Nastavení zvuku > Zvukové efekty > Ekvalizér.

2

Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte posuvníky frekvenčních pásem

nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu

a

vyberte styl.

Zapnutí funkce prostorového zvuku

1

Otevřete obrazovku nabídky aplikace Hudba a ťukněte na možnosti

Nastavení >

Nastavení zvuku > Zvukové efekty > Prostorový zvuk (VPT).

2

Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte ťuknutím na položku

OK.

95

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.