Sony Xperia Z3 - Použití zařízení jako peněženky

background image

Použití zařízení jako peněženky

Zařízení můžete používat jako peněženku k placení zboží, aniž byste potřebovali otevřít

svou skutečnou peněženku. Můžete společně zobrazit a spravovat všechny své

nainstalované platební služby. Když provádíte platbu, která se provádí tak, že se

dotknete zařízením čtečky karet, je třeba nejprve zapnout funkci NFC. Další informace

o funkci NFC najdete v části

NFC

na straně 127.

Mobilní platební služby nemusí být ve všech oblastech dostupné.

Správa platebních služeb

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Platby mobilem a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam

platebních služeb.

3

Spravujte platební služby podle potřeby, např. můžete změnit výchozí platební

službu.

134

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.