Sony Xperia Z3 - Řízení využívání datových přenosů

background image

Řízení využívání datových přenosů

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím

mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například

zobrazit množství dat přenesených jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených

pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat

a limity, které zamezí dalším poplatkům.

Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může upravovat

nastavení používání dat. Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad

množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další

poplatky.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

1

Na obrazovce

Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Využití dat a ťukněte na ně.

3

Ťuknutím na jezdce vedle položky

Mobilní přenos dat datové přenosy zapněte

nebo vypněte.

Přestože jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení

prostřednictvím rozhraní Wi-Fi a Bluetooth®.

Nastavení varování objemu datových přenosů

1

Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položku

Nastavení > Využití dat a ťukněte na ni.

4

Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty.

Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné

oznámení.

Nastavení limitu mobilních datových přenosů

1

Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položku

Nastavení > Využití dat a ťukněte na ni.

4

Přepínač vedle položky

Nastavit limit pro mobilní data přetáhněte doprava a poté

ťukněte na tlačítko

OK.

5

Chcete-li nastavit limit využití mobilních dat, přetáhněte čáru datového limitu na

požadovanou hodnotu.

Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení

se automaticky vypne.

Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Využití dat a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na kartu

Mobil nebo Wi-Fi.

4

Ťukněte na aplikaci, kterou chcete nastavit, přetáhněte přepínač vedle možnosti

Omezit data aplikací na pozadí doprava a ťukněte na tlačítko OK.

5

Chcete-li upravit podrobnější nastavení aplikace (jsou-li k dispozici), ťukněte na

možnost

Nastavení aplikací a proveďte požadované změny.

Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Kontrola množství přenesených dat

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Využití dat a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na a potom na položku

Zobrazit Wi‑Fi.

4

Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes rozhraní Wi-Fi,

ťukněte na kartu

Wi-Fi.

5

Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes mobilní datové

připojení, ťukněte na kartu

Mobil.

50

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.