Sony Xperia Z3 - Nastavení Internetu a zpráv MMS

background image

Nastavení Internetu a zpráv MMS

Chcete-li odesílat zprávy MMS a mít přístup k Internetu, když není k dispozici síť Wi-Fi, je

nutné mít fungující mobilní datové připojení se správným nastavením pro Internet a zprávy

MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno několik tipů:

Nastavení Internetu a zpráv MMS pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou

předinstalována v zařízení. Používat Internet a odesílat zprávy MMS můžete začít ihned.

Tato nastavení je možné stáhnout prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Nastavení Internetu a zasílání zpráv MMS v zařízení můžete kdykoli ručně přidat, změnit

nebo odstranit. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení Internetu nebo MMS,

stáhněte si nastavení Internetu a MMS znovu.

Pokud nemáte přístup k Internetu prostřednictvím mobilního datového připojení nebo

pokud nefungují zprávy MMS, přestože jste do vašeho zařízení úspěšně stáhli nastavení

Internetu a zpráv MMS, vyhledejte rady pro řešení potíží pro vaše zařízení na stránkách

www.sonymobile.com/support/

, kde najdete informace o potížích s pokrytím sítě,

mobilním datovým připojením a zprávami MMS.

Pokud je aktivován režim Spořič baterie pro úsporu energie, veškerý mobilní přenos dat

je při vypnutém displeji pozastaven. Pokud to způsobuje potíže s připojením, zkuste

udělit některým aplikacím a službám výjimku při pozastavování nebo dočasně režim

Spořič baterie deaktivujte.

Používáte-li zařízení s více uživateli, nastavení pro Internet a zprávy může v nabídce

Nastavení stáhnout pouze vlastník, tedy primární uživatel. Stažené nastavení však platí

pro všechny uživatele.

Stažení nastavení internetu a zpráv MMS

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka, ťukněte na .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Další > Nastavení Internetu a ťukněte na ni.

3

Klepněte na

Přijmout. Jakmile úspěšně stáhnete nastavení, zobrazí se ve

stavovém řádku ikona a mobilní přenos dat bude automaticky zapnut.

Pokud nastavení nelze do zařízení stáhnout, ověřte sílu signálu mobilní sítě. Přesuňte se na

volné prostranství bez překážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

Ruční přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Další > Mobilní sítě a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na možnost

Názvy přístupových bodů (APN) > .

4

Klepněte na možnost

Jméno a zadejte požadovaný název.

5

Ťukněte na položku

Název AP a zadejte název přístupového bodu.

6

Zadejte všechny ostatní požadované údaje. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba

zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního operátora.

7

Po dokončení klepněte na ikonu a poté na možnost

ULOŽIT.

45

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Další > Mobilní sítě a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na volbu

Názvy přístupových bodů (APN).

4

Chcete-li zobrazit další podrobnosti, klepněte na některou z dostupných položek.

Pokud existujte více dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno zvýrazněným

tlačítkem .