Sony Xperia Z3 - Sdílení mobilního datového připojení

background image

Sdílení mobilního datového připojení

Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zařízeními pomocí několika různých

způsobů:

Sdílení připojení USB – Mobilní datové připojení můžete sdílet s počítačem pomocí

kabelu USB.

Sdílení připojení Bluetooth® – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s pěti dalšími

zařízeními pomocí technologie Bluetooth®.

Přenosný přístupový bod Wi-Fi – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s 8 dalšími

zařízeními, včetně zařízení s podporou technologie WPS.

Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

1

Deaktivujte všechna připojení k zařízení pomocí kabelu USB.

2

Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.

3

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

4

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup.

bodu.

5

Přetáhněte přepínač

Sdílení připojení pomocí USB doprava a po zobrazení výzvy

ťukněte na tlačítko

OK. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku

indikátor .

6

Chcete-li zastavit sdílení mobilního datového připojení, přetáhněte přepínač

Sdílení připojení pomocí USB doleva nebo odpojte kabel USB.

Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.

48

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením s technologií Bluetooth®

1

Vaše zařízení a zařízení s technologií Bluetooth® musí být navzájem spárovány

a mobilní přenos dat musí být v zařízení aktivní.

2

Zařízení: Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Vyhledejte možnost

Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup.

bodu, ťukněte na ni a posuvník vedle položky Sdílení připojení přes Bluetooth

přetáhněte doprava.

4

Zařízení s technologií Bluetooth®: Nastavte zařízení tak, aby získávalo připojení

k síti pomocí technologie Bluetooth®. Pokud se jedná o počítač, postup

dokončení nastavení naleznete v příslušných pokynech. Pokud je v zařízení

operační systém Android™, ťukněte v nabídce

Nastavení > Bluetooth >

Párovaná zařízení na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, se kterým je párováno

a zaškrtněte políčko

Přístup k Internetu.

5

Zařízení: Počkejte, až se ve stavovém řádku zobrazí ikona . Jakmile se zobrazí,

je nastavení dokončeno.

6

Chcete-li zastavit sdílení mobilního datového připojení, přetáhněte posuvník vedle

položky

Sdílení připojení přes Bluetooth směrem doleva.

Funkce

Sdílení připojení přes Bluetooth se vypne při každém vypnutí zařízení nebo funkce

Bluetooth®.

Další informace o párování a zapnutí mobilního přenosu dat naleznete v části

Spárování

vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

na straně 130 a v části

Přidání virtuální privátní

sítě (VPN)

na straně 51.

Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi

1

Na obrazovce

Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup.

bodu.

3

Ťukněte na možnost

Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurovat

přístupový bod Wi-Fi.

4

Zadejte údaj

Název sítě (SSID).

5

Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole

Zabezpečení. Zobrazí-li se

výzva, zadejte heslo.

6

Ťukněte na položku

ULOŽIT.

7

Ťukněte na položku a ťuknutím na jezdce

Přenosný příst. bod Wi-Fi zapněte

funkci.

8

Pokud se zobrazí výzva, potvrďte ji tlačítkem

OK. Jakmile bude přenosný

přístupový bod Wi-Fi aktivní, na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Povolení používání mobilního datového připojení zařízení s podporou WPS

1

Ujistěte se, že zařízení funguje jako přenosný přístupový bod Wi-Fi.

2

Na obrazovce

Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup.

bodu > Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi.

4

V části

Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi se ujistěte, že přenosný přístupový

bod je chráněn heslem.

5

Ťukněte na možnost

Tlačítko WPS a pak postupujte podle příslušných pokynů.

Další možností je ťuknout na položky >

Zadání kódu WPS PIN a pak zadat kód

PIN, který se zobrazí na zařízení s podporou technologie WPS.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

1

Na obrazovce

Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup.

bodu.

3

Ťukněte na možnost

Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurace

přístupového bodu Wi-Fi.

4

Zadejte

Název sítě (SSID) sítě.

5

Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole

Zabezpečení.

6

Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.

7

Ťukněte na tlačítko

Uložit.

49

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.