Sony Xperia Z3 - Budík a hodiny

background image

Budík a hodiny

Zařízení umožňuje nastavení jednoho nebo i více budíků s možností vybrat pro zvuk

buzení libovolný zvukový soubor uložený v zařízení. Je-li zařízení vypnuto, budík se

nespustí.
Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času

(například 12- nebo 24hodinový formát).

1

Přístup na domovskou obrazovku budíků

2

Zobrazení světového času a úprava nastavení

3

Přepnutí na stopky

139

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

4

Přepnutí na časovač

5

Možnosti zobrazení

6

Nastavení data a času

7

Zapnutí a vypnutí budíku

8

Přidání nového budíku

Nastavení nového budíku

1

Na Ploše ťukněte na položku .

2

Najděte položku

Hodiny a ťukněte na ni.

3

Vyberte .

4

Ťukněte na volbu

Čas a vyberte požadovanou hodnotu.

5

Vyberte

OK.

6

V případě potřeby upravte další nastavení budíku.

7

Vyberte

Uložit.

Odložení zvonícího budíku

Ťukněte na volbu

Odložit.

Vypnutí zvonícího budíku

Přetáhněte tlačítko doprava.

Chcete-li vypnout odložený budík, můžete přetažením stavového řádku dolů otevřít panel

oznámení a pak ťuknout na položku .

Úprava stávajícího budíku

1

Otevřete aplikaci Budík a ťukněte na budík, který chcete upravit.

2

Proveďte požadované změny.

3

Vyberte

Uložit.

Zapnutí a vypnutí budíku

Otevřete aplikaci Budík posuňte přepínač vedle budíku, který chcete zapnout nebo

vypnout.

Odstranění budíku

1

Otevřete aplikaci Budík a poté podržte stisknutý budík, který chcete odstranit.

2

Ťukněte na položku

Odstranit budík a potom na položku Ano.

Nastavení zvuku budíku

1

Otevřete aplikaci Budík a ťukněte na budík, který chcete upravit.

2

Ťukněte na možnost

Zvuk budíku a vyberte požadovanou položku, nebo ťukněte

na možnost a vyberte zvukový soubor.

3

Ťukněte na

Hotovo a potom na položku Uložit.

Nastavení hlasitosti zvuku budíku

1

Otevřete aplikaci Budík a ťukněte na budík, který chcete upravit.

2

Přetáhněte jezdec hlasitosti

Hlasitost budíku na požadovanou pozici.

3

Ťukněte na tlačítko

Uložit.

Nastavení opakovaného buzení

1

Otevřete aplikaci Budík a ťukněte na budík, který chcete upravit.

2

Vyberte

Opakovat.

3

Zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom ťukněte na možnost

OK.

4

Vyberte

Uložit.

140

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Aktivace vibrací pro budík

1

Otevřete aplikaci Budík a ťukněte na budík, který chcete upravit.

2

Zaškrtněte políčko

Vibrovat.

3

Ťukněte na tlačítko

Uložit.

Nastavení chování bočních tlačítek

1

Otevřete aplikaci Budík a hodiny a vyberte budík, který chcete upravit.

2

Ťukněte na možnost

Chování bočních tlačítek a vyberte požadované chování

bočních tlačítek v době zvonění budíku.

3

Ťukněte na tlačítko

Uložit.

141

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.