Sony Xperia Z3 - Zálohování kontaktů

background image

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu, kartu SIM nebo paměťové

zařízení USB. Další informace o obnovení kontaktů do vašeho zařízení najdete v tématu

Přenos kontaktů

na straně 78.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

1

Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .

2

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnosti

Exportovat kontakty > Karta SD.

3

Ťukněte na možnost

OK.

Export kontaktů na kartu SIM

Při exportu kontaktů na kartu SIM se některé informace nemusí přenést. Důvodem je omezená

paměť na kartách SIM.

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .

2

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost

Exportovat kontakty > Karta

SIM.

3

Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku

Označit vše

v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.

4

Ťukněte na položku

Exportovat.

5

Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte

možnost

Přidat kontakty, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM

nahradit, vyberte možnost

Nahradit všechny kontakty.

Export všech kontaktů do paměťového zařízení USB

Při exportu kontaktů touto metodou musíte nejprve připojit vaše zařízení k paměťovému

zařízení USB, například jednotce Flash nebo k externímu pevnému disku prostřednictvím

kabelu typu USB Host. Další informace o připojení paměťového zařízení USB najdete v tématu

Připojení zařízení k příslušenstvím USB

na straně 126.

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na ikonu a pak na možnosti

Exportovat kontakty > Úložiště USB.

3

Vyberte

OK.

84

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.