Sony Xperia Z3 - NFC

background image

NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet

data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo

kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více

informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

127

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže

zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC

použít, musíte ji zapnout v nastavení a mít aktivní obrazovku zařízení.

Technologie NFC nemusí být dostupná ve všech zemích nebo regionech.

Zapnutí funkce NFC

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Více a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na přepínač vedle položky

NFC.

Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

1

Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje

aktivní.

2

Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte k obrazovce Úvodní obrazovka, ťukněte na

ikonu a pak ťukněte na ikonu .

3

Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.

4

Podržte obě zařízení zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC

dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura kontaktu.

5

Ťuknutím na ni spustíte přenos.

6

Po dokončení přenosu se údaje o kontaktu zobrazí na obrazovce přijímajícího

zařízení a také se v něm uloží.

Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

1

Zkontrolujte, zda je ve vašem i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda

jsou obrazovky obou zařízení aktivní.

2

Otevřete aplikaci Hudba ťuknutím na ikonu a poté na .

3

Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.

4

Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na tlačítko

, přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se

skladba přehrává nebo je pozastavena.

5

Podržte obě zařízení zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC

dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura stránky.

6

Ťuknutím na ni spustíte přenos.

7

Po ukončení přenosu je hudební soubor okamžitě přehrán na přijímacím zařízení.

Současně se soubor v přijímajícím zařízení uloží.

Sdílení fotografie nebo videoklipu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

1

Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje

aktivní.

2

Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videoklipy, přejděte na obrazovku

Úvodní obrazovka, ťukněte na ikonu a pak vyhledejte položku

Album a ťukněte

na ni.

3

Ťukněte na fotografii nebo video, která chcete sdílet.

4

Podržte obě zařízení zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC

dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura položky.

5

Ťuknutím na ni spustíte přenos.

6

Po dokončení přenosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce přijímajícího

zařízení. Současně se položka v přijímajícím zařízení uloží.

Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

1

Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje

aktivní.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .

3

Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko a ťukněte na něj.

4

Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.

5

Podržte obě zařízení zadními stranami k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC

dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura.

6

Ťuknutím na ni spustíte přenos.

7

Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího

zařízení.

128

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat

značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Můžete přijímat další

informace, například webovou adresu.

Snímání značek NFC

1

Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.

2

Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal detekční oblastí NFC. Zařízení

značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.

Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž

výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud

chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke

kompatibilnímu zařízení.

Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi

nebo Bluetooth®.