Sony Xperia Z3 - Připojení zařízení k příslušenstvím USB

background image

Připojení zařízení k příslušenstvím USB

Pomocí adaptéru USB Host můžete k vašemu zařízení připojit různá příslušenství USB,

například paměťovou jednotku, herní ovladač, klávesnici nebo myš. Pokud má

příslušenství konektor micro USB, není adaptér USB Host potřeba.

Adaptéry USB Host se prodávají samostatně. Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech

příslušenství USB s vaším zařízením.

126

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Připojení příslušenství USB pomocí adaptéru USB Host

1

Připojte adaptér USB Host k zařízení a poté ho připojte k příslušenství USB.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Vyhledejte následující položky a ťukněte na ně:

Nastavení > Připojení zařízení >

Připojitelnost USB > Vyhledat zařízení USB.

Pro nastavení příslušenství herních ovládačů, zvuku USB a Ethernetu USB mohou být

vyžadovány další kroky nebo software. Společnost Sony nezaručuje, že je veškeré

příslušenství USB kompatibilní s vaším zařízením.

Získání přístupu k obsahu na velkokapacitním úložišti USB pomocí adaptéru USB

Host

1

Připojte adaptér USB Host k zařízení a poté ho připojte k zařízení velkokapacitního

úložiště USB.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Vyhledejte následující položky a ťukněte na ně:

Nastavení > Připojení zařízení >

Připojitelnost USB > Vyhledat zařízení USB.

4

Chcete-li získat přístup k souborům a složkám na velkokapacitním zařízení USB,

použijte aplikaci správce souborů, např. File Commander.

Můžete také otevřít příslušnou aplikací médií v zařízení a prohlížet si obsah přímo. Například

můžete otevřít aplikaci Album a zobrazit fotografie uložené na zařízeních velkokapacitního

úložiště USB.

Odpojení paměťového zařízení USB

1

Otevřete panel oznámení přetažením stavového řádku dolů a ťukněte na ikonu

Úložiště USB připojeno.

2

Ťukněte na tlačítko

OK.

3

Odpojte adaptér USB Host od vašeho zařízení.

Připojení příslušenství USB pomocí konektoru micro USB

1

Připojte konektor micro USB příslušenství USB k zařízení.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .

3

Najděte následující položky a klepněte na ně:

Nastavení > Připojení zařízení >

Připojitelnost USB > Vyhledat zařízení USB.

Společnost Sony nezaručuje, že je veškeré příslušenství USB s konektorem micro USB

kompatibilní s vaším zařízením.