Sony Xperia Z3 - Propojení zařízení s bezdrátovým ovladačem DUALSHOCK™‎

background image

Propojení zařízení s bezdrátovým ovladačem DUALSHOCK™

Hry nainstalované ve vašem zařízení můžete hrát pomocí bezdrátového herního ovladače

DUALSHOCK™. Můžete také zrcadlit obraz ze svého zařízení na televizoru nebo jiné

obrazovce. Další informace o funkci zrcadlení obrazovky najdete v příslušné části

uživatelské příručky.

Připojení bezdrátového ovladače DUALSHOCK™4 k zařízení

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Připojení zařízení > DUALSHOCK™4.

3

Ťukněte na položku

Spárovat ovladač a podle pokynů na obrazovce dokončete

připojení.