Sony Xperia Z3 - Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™‎

background image

Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™

Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních,

např. v televizoru či počítači. Obě zařízení musí být ve stejné bezdrátové síti a může jít o

televizor nebo reproduktory Sony nebo o produkty s logem DLNA Certified™ od

organizace Digital Living Network Alliance. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z

jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.
Po aktivaci sdílení médií mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení

hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené

fotoaparátem zařízení na vašem velkoplošném televizoru.

Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™

v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží

toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí

mít povolenu funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být

také připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

Přehrávání sdílených hudebních skladeb v zařízení

1

Ujistěte se, že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné

síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

3

Přetáhněte levý okraj úvodní obrazovky Hudba doprava a ťukněte na ikonu

Domácí síť.

4

Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.

5

Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

Po zvolení se skladba začne automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených videoklipů na vašem zařízení

1

Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné

síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost

Video.

3

Přetáhněte levý okraj obrazovky aplikace Video doprava a ťukněte na ikonu

Domácí síť.

4

Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.

5

Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.

124

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

1

Ujistěte se, že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné

síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na ikonu a poté na možnost

Album.

3

Přetáhněte levý okraj úvodní obrazovky Album doprava a klepněte na položku

Domácí síť.

4

Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.

5

Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.

Přehrávání souborů ze zařízení na zařízeních s technologií DLNA

Certified™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze svého zařízení v jiném

zařízení s certifikací DLNA Certified™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů.

Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Jako klientské zařízení

může sloužit například televizor nebo tablet. Vaše zařízení během zpřístupňování obsahu

pro klientská zařízení funguje jako server médií. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení

musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí

jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako

nevyřízená zařízení.

Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

1

Připojte zařízení k síti Wi-Fi.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté ťukněte na možnosti

Nastavení > Připojení zařízení > Server médií.

3

Pokud chcete zapnout funkci

Sdílet média, přetáhněte posuvník. Ve stavovém

řádku se zobrazí položka . Nyní může vaše zařízení sloužit jako mediální server.

4

Ke stejné síti Wi-Fi, kterou používá vaše zařízení, můžete připojit počítač i jiná

zařízení.

5

Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte

přístupová oprávnění pro každé zařízení.

Pokyny pro nastavení sdílení souborů pomocí protokolu DLNA™ se liší v závislosti na zařízení

klienta. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud se

zařízení nemůže připojit ke klientovi v síti, zkontrolujte, zda vaše síť Wi-Fi funguje.

Přístup k nabídce

Server médií můžete získat také z některých aplikací jako Hudba, Album

nebo Video přetažením levého okraje úvodní obrazovky aplikace doprava a následným

ťuknutím na možnost

Nastavení > Server médií.

Ukončení sdílení souborů s jinými zařízeními s certifikací DLNA Certified™

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Připojení zařízení > Server médií a klepněte na ni.

3

Posuvník vedle položky

Sdílet média přetáhněte doleva.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Připojení zařízení > Server médií a klepněte na ni.

3

Vyberte zařízení ze seznamu

Čekající zařízení.

4

Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného zařízení

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Připojení zařízení > Server médií.

3

Vyberte zařízení ze seznamu

Registrovaná zařízení a poté vyberte možnost

Změnit jméno.

4

Zadejte nový název zařízení a ťukněte na tlačítko

OK.

125

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Připojení zařízení > Server médií a klepněte na ni.

3

Vyberte zařízení ze seznamu

Registrovaná zařízení.

4

Klepněte na možnost

Změnit úroveň přístupu a vyberte požadovanou možnost.

Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA

Certified™

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Připojení zařízení > Server médií a ťukněte na

ni.

3

Klepněte na možnost a potom možnost

Nápověda.

Přehrávání souborů na zařízení Digital Media Renderer

Pomocí technologie DLNA™ můžete posílat mediální obsah uložený v zařízení na jiné

zařízení připojené ke stejné síti Wi-Fi. Toto zařízení musí být schopné fungovat jako

zařízení Digital Media Renderer (DMR) a zobrazovat a přehrávat obsah přijatý ze zařízení.

Televize s funkcemi DLNA nebo počítač se systémem Windows® 7 nebo novějším jsou

příklady zařízení DMR.

Nastavení potřebná k povolení zařízení Digital Media Renderer se mohou lišit v závislosti na

zařízení. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení DMR.

Obsah zabezpečený technologií DRM (Digital Rights Management) nelze přehrát v zařízení

Digital Media Renderer pomocí technologie DLNA™.

Zobrazení fotografií nebo videoklipů z vašeho zařízení na zařízení DMR

1

Ujistěte se, že jste zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti

Wi-Fi jako vaše zařízení.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

3

Najděte položku

Album a ťukněte na ni.

4

Procházejte a otevírejte fotografie a videa, které chcete zobrazit.

5

Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely nástrojů. Pak ťukněte na položky ,

Throw

a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Vybraný obsah se začne

ve vybraném zařízení přehrávat v chronologickém pořadí.

6

Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku a vyberte možnost

Odpojit. Přehrávání souboru na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení

bude pokračovat.

Videa můžete také sdílet pomocí aplikace Video na svém zařízení ťuknutím na dané video a

poté na možnosti ,

Throw.

Přehrávání hudební skladby ze zařízení na zařízení DMR

1

Ujistěte se, že jste zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti

Wi-Fi jako vaše zařízení.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

3

Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.

4

Ťukněte na položky a

Throw a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet

obsah. Skladba se automaticky přehraje na vybraném zařízení.

5

Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku a vyberte své zařízení.

Přehrávání skladby na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude

pokračovat.