Sony Xperia Z3 - Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

background image

Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru

Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní

obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení. Technologie Wi-Fi

Direct™ vytvoří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a

vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také

poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně

ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi.

123

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zrcadlení obrazovky zařízení na připojeném televizoru

1

Televizor: Při použití funkce Zrcadlení obrazu ze zařízení na televizoru použijte

návod k obsluze připojeného televizoru.

2

Vaše zařízení: Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Připojení zařízení > Zrcadlení obrazovky.

4

Ťukněte na tlačítko

Spustit.

5

Ťukněte na možnost

OK a vyberte zařízení.

Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast

.

Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, bude možná třeba zakoupit samostatně

bezdrátový zobrazovací adaptér. Při použití Zrcadlení obrazovky také nezakrývejte anténu Wi-

Fi zařízení.

Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka klepněte na položku .

2

Najděte položku

Nastavení > Připojení zařízení > Zrcadlení obrazovky a

klepněte na ni.

3

Klepněte na položku

Odpojit a poté na položku OK.