Sony Xperia Z3 - Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru připojeném pomocí kabelu

background image

Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru připojeném pomocí

kabelu

Vaše zařízení můžete připojit ke kompatibilnímu televizoru pomocí kabelu MHL a zobrazit

na něm obsah obrazovky zařízení.

Kabely a adaptéry MHL a HDMI™ se prodávají samostatně.

Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech kabelů a adaptérů MHL a HDMI™ s vaším

zařízením.

Zobrazení obsahu zařízení na televizoru s podporou vstupu rozhraní MHL

1

Připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu MHL. Po navázání připojení se na

stavovém řádku zařízení zobrazí .

2

Na televizoru se zobrazí obrazovka vašeho zařízení.

Pokud zařízení nedokáže rozpoznat displej, který je připojen ke kabelu MHL, kabel MHL znovu

připojte a klepněte na položku

Nastavení > Připojení zařízení > Připojitelnost USB > Vyhledat

zařízení USB.

Zobrazení obrazu ze zařízení na televizoru se vstupem HDMI™

1

Připojte k zařízení adaptér MHL a tento adaptér připojte k napájenému portu USB.

2

Připojte adaptér k televizoru pomocí kabelu HDMI™. se zobrazí ve stavovém

řádku po úspěšném připojení.

3

Na televizoru se zobrazí obsah obrazovky vašeho zařízení.

Zobrazení nápovědy o používání dálkového ovládání televizoru

1

Zatímco je zařízení připojeno k televizoru, přetáhněte stavový řádek dolů. Otevře

se panel oznámení.

2

Ťukněte na možnost

Připojeno pomocí MHL. Na obrazovce televizoru se zobrazí

nastavení MHL.

3

Vyberte položku

Použití dálkového ovladače.

Výběrem možnosti

Velikost výstupu videa můžete upravit velikost výstupu na obrazovce

televizoru. Pokud je pro daný televizor již povolena funkce automatické změny velikosti, toto

nastavení se mezi nastaveními MHL nezobrazí.

Panel oznámení lze otevřít i stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém ovládání televizoru.

Odpojení zařízení od televizoru

Odpojte kabel MHL nebo adaptér MHL od vašeho zařízení.