Sony Xperia Z3 - Obsah

background image

Obsah

Začínáme........................................................................................7

Informace o této uživatelské příručce.................................................. 7
Přehled............................................................................................... 7
Uvedení do provozu............................................................................ 8
Ochrana obrazovky........................................................................... 10
První zapnutí zařízení.........................................................................10
K čemu potřebuji účet Google™?..................................................... 11

Zabezpečení zařízení....................................................................12

Zajištění chránění zařízení.................................................................. 12
Zámek obrazovky..............................................................................12
Automatické odemykání zařízení....................................................... 14
Ochrana karty SIM............................................................................ 18
Zjištění identifikačního čísla zařízení................................................... 18
Vyhledání ztraceného zařízení ...........................................................19

Základy práce...............................................................................21

Používání dotykového displeje...........................................................21
Zamknutí a odemknutí obrazovky......................................................23
Úvodní obrazovka............................................................................. 23
Obrazovka Aplikace.......................................................................... 25
Navigace v aplikacích........................................................................26
Widgety............................................................................................ 26
Zkratky a složky................................................................................ 27
Pozadí a schémata............................................................................28
Pořízení snímku obrazovky................................................................ 29
Oznámení..........................................................................................29
Ikony na stavovém řádku.................................................................. 31
Přehled aplikací.................................................................................33

Baterie a údržba........................................................................... 35

Nabíjení zařízení................................................................................ 35
Baterie a správa napájení.................................................................. 36
Aktualizace zařízení........................................................................... 37
Údržba pomocí počítače................................................................... 38
Úložiště a paměť............................................................................... 39
Zálohování a obnovování obsahu...................................................... 41

Stahování aplikací........................................................................ 44

Stahování aplikací ze služby Google Play™.......................................44
Stahování aplikací z jiných zdrojů.......................................................44

Internet a sítě............................................................................... 45

Prohlížení webu.................................................................................45

2

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Nastavení Internetu a zpráv MMS .....................................................45
Wi-Fi................................................................................................. 46
Sdílení mobilního datového připojení..................................................48
Řízení využívání datových přenosů.................................................... 50
Výběr mobilních sítí........................................................................... 51
Sítě VPN........................................................................................... 51

Synchronizace dat v zařízení........................................................53

Synchronizace s online účty.............................................................. 53
Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®......... 53

Základní nastavení....................................................................... 55

Přístup k nastavení............................................................................55
Nastavení hlasitosti............................................................................55
Nastavení režimu Nerušit...................................................................56
Nastavení obrazovky......................................................................... 57
Nastavení aplikací............................................................................. 59
Resetování aplikací............................................................................60
Spořič obrazovky Snít....................................................................... 60
Nastavení jazyka............................................................................... 61
Datum a čas..................................................................................... 61
X-Reality™ for Mobile........................................................................61
Superživý režim................................................................................. 62
Zlepšení přehrávání zvuku................................................................. 62
Potlačení hluku..................................................................................62
Více uživatelských účtů..................................................................... 63

Zadávání textu..............................................................................66

Klávesnice na obrazovce...................................................................66
Telefonní klávesnice...........................................................................67
Zadávání textu pomocí hlasového vstupu..........................................68
Úprava textu..................................................................................... 68
Přizpůsobení klávesnice na obrazovce.............................................. 69

Volání............................................................................................71

Volání................................................................................................ 71
Přijímání hovorů.................................................................................72
V průběhu hovoru............................................................................. 74
Používání seznamu volání..................................................................74
Přesměrování hovorů........................................................................ 75
Omezení hovorů................................................................................75
Více hovorů.......................................................................................76
Konferenční hovory........................................................................... 76
Hlasová schránka..............................................................................77
Tísňová volání................................................................................... 77

3

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Kontakty....................................................................................... 78

Přenos kontaktů................................................................................78
Hledání a zobrazení kontaktů............................................................ 79
Přidávání a úpravy kontaktů.............................................................. 80
Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro
případ nouze.....................................................................................81
Oblíbené a skupiny............................................................................82
Odesílání informací o kontaktu.......................................................... 83
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.................. 83
Zálohování kontaktů.......................................................................... 84

Zasílání zpráv a chat.................................................................... 85

Čtení a odesílání zpráv...................................................................... 85
Uspořádání zpráv.............................................................................. 86
Zahájení hovoru ze zprávy................................................................. 87
Nastavení zpráv.................................................................................87
Rychlé zasílání zpráv a videochat...................................................... 87

E-mail........................................................................................... 88

Nastavení e-mailu..............................................................................88
Odesílání a příjem e-mailových zpráv.................................................88
Uspořádání e-mailových zpráv.......................................................... 89
Nastavení e-mailového účtu.............................................................. 90
Gmail™.............................................................................................90

Hudba...........................................................................................92

Přenos hudby do zařízení.................................................................. 92
Poslech hudby.................................................................................. 92
Nabídka úvodní obrazovka hudba..................................................... 93
Seznamy skladeb..............................................................................94
Sdílení hudby.................................................................................... 95
Vylepšení zvuku.................................................................................95
Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™................................. 96

rádio FM....................................................................................... 98

Poslech rádia.................................................................................... 98
Oblíbené kanály rádia........................................................................ 99
Nastavení zvuku................................................................................ 99

Fotoaparát..................................................................................100

Fotografování a nahrávání videí....................................................... 100
Rozpoznávání tváří.......................................................................... 101
Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se tváří............102
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím........................................... 102
Obecné nastavení fotoaparátu........................................................ 102
Nastavení fotoaparátu..................................................................... 106
Nastavení videokamery................................................................... 110

4

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Fotografie a videa v aplikaci Album........................................... 113

Prohlížení fotografií a videí............................................................... 113
Sdílení a správa fotografií a videí......................................................114
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií........................... 115
Úprava videa pomocí aplikace Editor videa..................................... 116
Skrývání fotografií a videí................................................................. 116
Obrazovka nabídky aplikace Album.................................................117
Zobrazení fotografií na mapě........................................................... 118

Videoklipy................................................................................... 120

Sledování videí v aplikaci Video....................................................... 120
Přenos videí do zařízení...................................................................121
Správa videoklipů............................................................................121
Aplikace Movie Creator................................................................... 121

Možnosti připojení......................................................................123

Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru připojeném pomocí
kabelu.............................................................................................123
Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru...123
Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™............124
Připojení zařízení k příslušenstvím USB............................................126
Propojení zařízení s bezdrátovým ovladačem DUALSHOCK™........ 127
NFC................................................................................................ 127
Bezdrátová technologie Bluetooth®................................................129

Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas............................ 132

Ovládání příslušenství a nastavení pomocí aplikace Smart
Connect™...................................................................................... 132
Použití vašeho zařázení jako tréninkového monitoru pomocí funkce
ANT+™...........................................................................................134
Použití zařízení jako peněženky....................................................... 134

Cestování a mapy...................................................................... 135

Použití služeb určování polohy.........................................................135
Aplikace Mapy Google™ a navigace............................................... 135
Využívání přenosu dat na cestách................................................... 136
Použití zařízení společně s informačně-zábavním systémem v
automobilu...................................................................................... 136
Režim Letadlo................................................................................. 137

Kalendář a budík........................................................................ 138

Kalendář......................................................................................... 138
Budík a hodiny................................................................................ 139

Usnadnění.................................................................................. 142

Gesta pro zvětšení.......................................................................... 142
Velký text........................................................................................ 142
Korekce barev.................................................................................142

5

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zjednodušená plocha......................................................................142
Kompatibilita naslouchacího přístroje...............................................143
TalkBack......................................................................................... 143
Textový telefon (TTY)....................................................................... 143
Zpomalení hovoru........................................................................... 143

Podpora a právní informace.......................................................144

Aplikace Podpora............................................................................144
Nápověda v nabídkách a aplikacích................................................ 144
Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení.......................... 144
Restartování, obnovení a oprava..................................................... 144
Pomozte nám vylepšit náš software................................................ 146
Záruka, SAR a pokyny k použití.......................................................146
Recyklace zařízení...........................................................................146
Právní informace............................................................................. 147

6

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.