Sony Xperia Z3 - Aplikace Podpora

background image

Aplikace Podpora

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze procházet uživatelské příručky a průvodce

odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace

související s produktem.

Přístup k aplikaci podpory

1

Na obrazovce

Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Najděte ikonu , ťukněte na ni a vyberte požadovanou položku podpory.

Nejlepších výsledků při použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li připojeni k Internetu.