Sony Xperia Z3 - Pomozte nám vylepšit náš software

background image

Pomozte nám vylepšit náš software

Můžete zapnout odesílání informací o využití ze zařízení, aby mohla společnost Sony

Mobile přijímat anonymní zprávy o chybách a statistiky, které umožňují vylepšovat

software. Žádné ze shromažďovaných informací neobsahují jakékoli osobní údaje.

Povolení odesílání informací o používání

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Informace o telefonu > Nastavení informací o

využití.

3

Zaškrtněte políčko

Odeslat info. o využití, pokud ještě není zaškrtnuto.

4

Ťukněte na položku

Souhlas.