Sony Xperia Z3 - Recyklace zařízení

background image

Recyklace zařízení

Máte doma staré zařízení? Recyklujte jej! Recyklací nám umožníte znovu využít starší

materiál a součásti a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací

o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na adrese

www.sonymobile.com/

recycle/

.

146

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.