Sony Xperia Z3 - Restartování, obnovení a oprava

background image

Restartování, obnovení a oprava

Pokud zařízení přestane reagovat nebo je nelze restartovat normálně, můžete vynutit jeho

restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.
Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato akce je někdy

nezbytná, pokud zařízení přestane správně pracovat. Chcete-li však zachovat důležitá

144

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

data, je třeba je nejprve zálohovat na paměťovou kartu nebo do jiného vnějšího úložiště.

Další informace naleznete v části

Zálohování a obnovování obsahu

na straně 41.

Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě

použít software Xperia™ Companion. Další informace o použití softwaru Xperia™

Companion naleznete v části

Xperia™ Companion

na straně 38.

Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj.

primární uživatel, chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení zařízení.

Restartování zařízení

Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení

k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.

1

Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

2

V nabídce, která se otevře, ťukněte na možnost

Restartovat. Zařízení se

automaticky restartuje.

Vynucené vypnutí zařízení

1

Otevřete kryt slotu paměťové karty a karty nano SIM.

2

Stiskněte a podržte pomocí hrotu pera nebo podobného objektu tlačítko OFF po

dobu cca 10 sekund.

3

Poté, co zařízení třikrát rychle zavibruje, uvolněte tlačítko OFF. Zařízení se

automaticky vypne.

Nepoužívejte příliš ostré předměty, které by mohly tlačítko OFF poškodit.

Obnovení továrního nastavení

Než začnete, nezapomeňte zálohovat veškerá data z vnitřní paměti, která chcete zachovat,

buď na paměťovou kartu v zařízení, nebo do jiného vnějšího úložiště. Při obnovení továrních

dat budou vymazána všechna data z vnitřního úložiště zařízení a ztratíte přístup k souborům na

všech zašifrovaných kartách SD.

V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádějte restart zařízení. Zabráníte tak jeho

poškození.

1

Klepněte na ze zobrazení Úvodní obrazovka.

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení

továrních dat a klepněte na ni.

3

Klepněte na

Resetovat telefon.

4

Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro

odemknutí obrazovky.

5

Potvrďte akci klepnutím na možnost

Smazat vše.

Při provedení obnovy továrních dat nebude vaše zařízení navráceno do předchozí verze

softwaru Android™.

Pokud zapomenete heslo nebo kód PIN pro odemknutí obrazovky nebo bezpečnostní vzor,

můžete použít funkci opravy zařízení v aplikaci Xperia™ Companion a odstranit nastavené

zabezpečení. Chcete-li provést tuto akci, musíte zadat přihlašovací údaje k účtu Google.

145

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení

a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Oprava softwaru zařízení

Pokud zapomenete heslo, kód PIN nebo vzor pro odemknutí obrazovky, můžete použít

funkci opravy zařízení v aplikaci Xperia™ Companion a vymazat vrstvu zabezpečení. K

provedení této operace musíte zadat své přihlašovací údaje pro účet Google. Použitím

funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v

jejím průběhu ztratit některá osobní data.
Pokud zařízení nelze před opravou softwaru vypnout, proveďte vynucené vypnutí.

Když obdržíte nové uživatelské jméno a heslo pro účet Google™, nemusí být možné je po

dobu 72 hodin použít k přihlášení a obnovení zařízení.

Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia™ Companion

Před provedením opravy softwaru zkontrolujte, zda znáte své uživatelské jméno a heslo pro

účet Google™. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při

restartu zařízení po opravě softwaru.

Pokud se po aktualizaci softwaru, provedení opravy softwaru nebo obnovení továrních

dat zdá, že zařízení zamrzlo, opakovaně se restartuje nebo se vůbec nespustí, zkuste

provést vynucené vypnutí a zařízení znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, proveďte

vynucené vypnutí a podle kroků níže proveďte opravu softwaru:

1

Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac

®

nainstalována aplikace Xperia™

Companion.

2

Spusťte aplikaci Xperia™ Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte

na tlačítko

Oprava softwaru.

3

Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete

opravu.