Sony Xperia Z3 - Stahování aplikací z jiných zdrojů

background image

Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby

Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z

jiných webů.

Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení.

Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami

kontaktujte poskytovatele aplikace.

Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může stahovat z

jiných zdrojů než ze služby Google Play™. Změny provedené vlastníkem se dotknou všech

uživatelů.

Povolení stahování aplikací z jiných zdrojů

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Přejděte na položku

Nastavení > Zabezpečení a ťukněte na ni.

3

Posuvník vedle položky

Neznámé zdroje přetáhněte doprava.

4

Klepněte na

OK.

Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým

funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete. Oprávnění

udělená stažené aplikaci a také změnit jejich stav můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v

nabídce

Nastavení > Aplikace.

44

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.